مطالب مرتبط با کلید واژه " بازدیدهای آذر ماه "


بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی مازندران از ۹ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مازندران ، در آذر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۹ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند. براساس این گزارش این بازدیدها از ۹ مؤسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی بوده است.

ادامه مطلب

بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از ۱۷ موسسه آموزش عالی

راساس اعلام هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی، در آبان ماه سال جاری، گروه های اعزامی این هیأت ۱۷ بازدید از مراکز و واحدهای آموزش عالی و زیرمجموعه های آن استان انجام داده اند.

ادامه مطلب