مطالب مرتبط با کلید واژه " بازدیدهای آبان ماه "


بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سیستان و بلوچستان از ۱۱ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان سیستان و بلوچستان ، در آبان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۱ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

ادامه مطلب

بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سیستان و بلوچستان از ۱۶ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان سیستان و بلوچستان ، در آبان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

ادامه مطلب

بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی چهار محال و بختیاری از ۷ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهار محال و بختیاری، در آبان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۷ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

ادامه مطلب