پیاده سازی فرایند اعلام مراجعه یا اعلام عدم مراجعۀ دانش‌آموختگان بورسیه

به اطلاع کلیه دانشگاه ها و موسسه‌های آموزش‌عالی می‌رساند، فرایند «اعلام شروع به کار/ اعلام عدم مراجعه» دانش‌آموختگان راتبه در سامانۀ آموزش عالی (ساعا- HES) طراحی و راه‌اندازی شده و امکان انجام مکاتبات دربارۀ اعلام شروع به کار افراد (یا عدم مراجعۀ آنها)، از طریق سامانه، با شناسۀ کاربری human مؤسسه فراهم شده است.

با توجه به اینکه برای تبدیل وضعیت دانش‌آموختگان راتبه در سامانۀ مرکز جذب اعضای هیأت علمی، استعلام این افراد برمبنای فرایند شروع به کار در سامانۀ آموزش‌عالی انجام می‌شود؛ توجه به نکات زیر ضروری است:

۱. تبدیل وضعیت این‌دسته از افراد در مرکز جذب اعضای هیئت علمی براساس تأیید شروع به کار آن‌ها در ساعا صورت می‌پذیرد. لذا لازم است آغازبه‌کار افرادی که براساس «حکم بورس»، «ابلاغ جایابی» یا«ابلاغ تعیین محل خدمت» در آن مؤسسه مشغول‌به‌کار شده‌اند، از طریق فرایند «اعلام شروع‌به‌کار» در ساعا اعلام شود. یادآور می‌شود قبلاً فرایند ارسال عدم نیاز و درخواست جایابی مجدد بورسیه‌ها در صورت عدم نیاز به خدمات ایشان در سامانۀ آموزش عالی طراحی و مستقر شده است.

۲. در صورت عدم مراجعۀ افرادی که در بند ۱ به آن‌ها اشاره شد، لازم است مؤسسه از طریق همین فرایند، عدم مراجعۀ فرد را در سامانه اعلام کند.