پیاده‌سازی و استقرار فرایند درخواست سهمیۀ شمارۀ مستخدم هیأت علمی

به اطلاع کلیۀ موسسه‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین اعضای هیئت‌ علمی موسسه‌ها می‌رساند؛ فرایند درخواست، بررسی و تخصیص سهمیۀ شمارۀ مستخدم اعضای هیئت‌ علمی در سامانۀ آموزش‌عالی ساعا به نشانی (hes.msrt.ir) طراحی و پیاده‌سازی شده است. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید تمامی درخواست‌های جدید مبنی بر دریافت شمارۀ مستخدم متقاضیان عضویت در هیئت‌ علمی آن مؤسسه، با نام کاربری human و از بخش کارتابل، قسمت کار جدید با عنوان «درخواست شمارۀ مستخدم اعضای هیئت‌ علمی» ثبت و ارسال شود. یادآور می‌شود باتوجه به این‌که تمام درخواست‌های نهادهای آموزش‌عالی و پژوهشی از تاریخ اول خرداد ماه سال جاری صرفاً از طریق این‌سامانه قابل رصد و پاسخ‌گویی است، مقرر فرمایید درخواست‌های خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نیز از طریق سامانه به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ارسال شود.

کلید واژه ها: تخصیص ردیف استخدامی ردیف استخدامی اعضای هیأت علمی سهمیه استخدامی