دبیرخانه شورای نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

تعداد بازدید:۵۷۲۲

شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری که عالی‌ترین رکن نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

 

ترکیب شورا

 1. وزیر (رئیس شورا).
 2. قائم مقام وزیر (نایب رئیس شورا).
 3. رئیس مرکز (دبیر شورا).
 4. معاون آموزشی.
 5. معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان.
 6. معاون پژوهش و فناوری.
 7. معاون فرهنگی و اجتماعی.
 8. معاون حقوقی و امور مجلس.
 9. معاون اداری، مالی و مدیریت منابع.
 10. معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور.
 11. رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
 12. دو تن از رؤسای دانشگاه‌های دولتی.
 13. رئیس دانشگاه پیام نور.
 14. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
 15. یکی از رؤسای پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری یا شهرک (های) علمی و تحقیقاتی.
 16. دو تن از اعضای هیأت علمی متخصص و صاحب نظر (حسب مورد).
 17. رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مرکز (حسب مورد).
 18. یک تن از رؤسای انجمن های علمی آموزش عالی.

 

اعضای حقیقی شورا با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم وزیر منصوب می‌شوند و مدت عضویت اعضای شورا دو سال و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. دبیرخانه شورا در مرکز مستقر است و زیر نظر رئیس مرکز فعالیت می‌کند.

 

رسمیت جلسات و مصوبات شورا

 • جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء و به شرط حضور رئیس یا نایب رئیس شورا رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آرای بیش از نصف کل اعضای حاضر (حقوقی و حقیقی ثابت) معتبر بوده و پس از تأیید وزیر و ابلاغ آن، لازم‌الاجرا است.
 • شورا حداقل چهار نوبت در سال تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت لزوم با درخواست رئیس مرکز و موافقت وزیر جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ابلاغ، پی‌گیری و ارائه گزارش از میزان تحقق اجرای مصوبات به شورا بر عهده دبیر است.

 

وظایف و اختیارات شورا

 1. بررسی و تصویب سیاست‌ها، خط مشی‌ها، اصول و برنامه‌های کلی نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف اعم از آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرایی.
 2. همسوسازی کلیه فعالیت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف.
 3. بررسی و تصویب شاخص‌ها و استانداردهای ملی در نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت عتف.
 4. تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های مورد نیاز در ارتباط با بندهای ۵ و ۶ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳.
 5. بازنگری و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز نظام نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت عتف.