اطلاعات تماس هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

تعداد بازدید:۴۵۷۹

آخرین بروزرسانی: 98/07/30

دیف

نام استان

مرکز استان

دانشگاه منتخب

نام دبیر

شماره تلفن دفتر

۱

آذربایجان شرقی

تبریز

تبریز

دکتر حسن رضا زاده

۰۴۱۳۳۳۹۳۵۴۱

۲

آذربایجان غربی

ارومیه

ارومیه

دکتر ناصر عباس پور

۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۷

۳

اردبیل

اردبیل

محقق اردبیلی

دکتر فرزاد میرزایی

۰۴۵۳۱۵۰۵۰۳۵

۴

اصفهان

اصفهان

اصفهان

دکتر سیدحمیدرضا شاوران

۰۳۱۳۷۹۳۲۸۹۵

۵

ایلام

ایلام

ایلام

دکتر زینب طولابی

۰۸۴۳۲۲۳۷۰۴۸

۶

البرز

کرج

خوارزمی

دکتر نادر شکراللهی

02188307160

7

تهران

تهران

تهران

دکتر محمدعلی شاه حسینی

 

8

بوشهر

بوشهر

خلیج فارس

دکتر شبیر اشکپور

۰۷۷۳۱۲۲۲۰۲۳

9

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

شهرکرد

دکتر سیدکاظم موسوی

۰۳۸۳۲۳۲۴۴۳۶

10

خراسان جنوبی

بیرجند

بیرجند

دکتر حسین شکوهی فرد

۰۵۶۳۲۲۰۲۱۷۲

11

خراسان رضوی

مشهد

فردوسی مشهد

دکتر حسین جعفری ثانی

۰۵۱۳۸۸۰۲۴۶۸

12

خراسان شمالی

بجنورد

بجنورد

دکتر مهدی نودهی

۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۱

13

خوزستان

اهواز

شهید چمران اهواز

دکتر محمد رضا زاد کرمی

۰۶۱۳۳۳۶۹۵۰۹

14

زنجان

زنجان

زنجان

دکتر سید حسین میرموسوی

۰۲۴۳۳۰۵۲۸۵۰

15

سمنان

سمنان

سمنان

دکتر عظیم ا... زارعی

۰۲۳۳۳۶۵۴۳۰۹

16

سیستان و بلوچستان

زاهدان

سیستان و بلوچستان

دکتر علیرضا احمدی

۰۵۴۳۱۱۳۶۲۹۵

17

فارس

شیراز

فارس

دکتر قاسم سلیمی

۰۷۱۳۶۲۸۶۴۲۲

18

قزوین

قزوین

بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر داود پورمحمد

02833901567

19

قم

قم

پردیس فارابی

دکتر حسن مهرنیا

۰۲۵۳۶۱۶۶۳۲۴

20

کردستان

سنندج

کردستان

دکتر بهمن بهرام نژاد

۰۸۷۳۳۶۶۲۹۶۴

21

کرمان

کرمان

شهید باهنر کرمان

دکتر همایون بابایی

۰۳۴۳۳۲۵۷۲۷۰

22

کرمانشاه

کرمانشاه

رازی کرمانشاه

دکتر مهرداد نیاپرست

۰۸۳۳۴۲۷۷۶۱۷

23

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

یاسوج

دکتر صدقی اصل

۰۷۴۳۱۰۰۱۰۰

24

گلستان

گرگان

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر محمد رضا محبوبی

۰۱۷۳۲۲۲۲۹۲۹

25

گیلان

رشت

گیلان

دکتر مهرداد محمدی

۰۱۳۳۳۶۹۰۸۷۱

26

لرستان

خرم آباد

لرستان

دکتر نعمت شمس

۰۶۶۳۳۱۲۰۳۳۲

27

مازندران

ساری

مازندران

دکتر مسعود روحانی

۰۱۱۳۵۳۰۳۱۲۱

28

مرکزی

اراک

اراک

دکتر ابوالفضل براتی

۰۸۶۳۲۶۲۱۰۵۰

29

هرمزگان

بندرعباس

هرمزگان

دکتر فضل اله آقامحمدی

۰۷۶۳۳۷۱۱۰۵۶

30

همدان

همدان

بوعلی سینا همدان

دکتر کامران فرزاد سیر

۰۸۱۳۸۳۸۱۱۳۹

31

یزد

یزد

یزد

دکتر علی اصغر علمدار یزدی

۰۳۵۳۸۲۱۱۸۲۶