اطلاعات تماس هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

آخرین بروزرسانی: ۱۹/‏۱۰/‏۹۷

 

ردیف

نام استان

مرکز استان

دانشگاه منتخب

نام دبیر

شماره تلفن دفتر

۱

آذربایجان شرقی

تبریز

تبریز

دکتر حسن رضا زاده

۰۴۱۳۳۳۹۳۵۴۱

۲

آذربایجان غربی

ارومیه

ارومیه

دکتر ناصر عباس پور

۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۷

۳

اردبیل

اردبیل

محقق اردبیلی

دکتر فرزاد میرزایی

۰۴۵۳۱۵۰۵۰۳۵

۴

اصفهان

اصفهان

اصفهان

دکتر سیدحمیدرضا شاوران

۰۳۱۳۷۹۳۲۸۹۵

۵

ایلام

ایلام

ایلام

دکتر زینب طولابی

۰۸۴۳۲۲۳۷۰۴۸

۶

البرز

کرج

خوارزمی

دکتر سیدعلی اصغر حسینی

۰۲۱۸۸۳۰۷۱۶۰

۷

بوشهر

بوشهر

خلیج فارس

دکتر شبیر اشکپور

۰۷۷۳۱۲۲۲۰۲۳

۸

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

شهرکرد

دکتر سیدکاظم موسوی

۰۳۸۳۲۳۲۴۴۳۶

۹

خراسان جنوبی

بیرجند

بیرجند

دکتر حسین شکوهی فرد

۰۵۶۳۲۲۰۲۱۷۲

۱۰

خراسان رضوی

مشهد

فردوسی مشهد

دکتر حسین جعفری ثانی

۰۵۱۳۸۸۰۲۴۶۸

۱۱

خراسان شمالی

بجنورد

بجنورد

دکتر هادی عباسی

۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۱

۱۲

خوزستان

اهواز

شهید چمران اهواز

دکتر محمد رضا زاد کرمی

۰۶۱۳۳۳۶۹۵۰۹

۱۳

زنجان

زنجان

زنجان

دکتر سید حسین میرموسوی

۰۲۴۳۳۰۵۲۸۵۰

۱۴

سمنان

سمنان

سمنان

دکتر عظیم ا... زارعی

۰۲۳۳۳۶۵۴۳۰۹

۱۵

سیستان و بلوچستان

زاهدان

سیستان و بلوچستان

دکتر علیرضا احمدی

۰۵۴۳۱۱۳۶۲۹۵

۱۶

فارس

شیراز

فارس

دکتر قاسم سلیمی

۰۷۱۳۶۲۸۶۴۲۲

۱۷

قزوین

قزوین

بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر ستوده نیا

۰۲۸۳۳۹۰۱۵۶۷

۱۸

قم

قم

پردیس فارابی

دکتر حسن مهرنیا

۰۲۵۳۶۱۶۶۳۲۴

۱۹

کردستان

سنندج

کردستان

دکتر بهمن بهرام نژاد

۰۸۷۳۳۶۶۲۹۶۴

۲۰

کرمان

کرمان

شهید باهنر کرمان

دکتر همایون بابایی

۰۳۴۳۳۲۵۷۲۷۰

۲۱

کرمانشاه

کرمانشاه

رازی کرمانشاه

دکتر مهرداد نیاپرست

۰۸۳۳۴۲۷۷۶۱۷

۲۲

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

یاسوج

دکتر صدقی اصل

۰۷۴۳۱۰۰۱۰۰

۲۳

گلستان

گرگان

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر محمد رضا محبوبی

۰۱۷۳۲۲۲۲۹۲۹

۲۴

گیلان

رشت

گیلان

دکتر مهرداد محمدی

۰۱۳۳۳۶۹۰۸۷۱

۲۵

لرستان

خرم آباد

لرستان

دکتر نعمت شمس

۰۶۶۳۳۱۲۰۳۳۲

۲۶

مازندران

ساری

مازندران

دکتر مسعود روحانی

۰۱۱۳۵۳۰۳۱۲۱

۲۷

مرکزی

اراک

اراک

دکتر ابوالفضل براتی

۰۸۶۳۲۶۲۱۰۵۰

۲۸

هرمزگان

بندرعباس

هرمزگان

دکتر سیدعبدالوهاب سماوی

۰۷۶۳۳۷۱۱۰۵۶

۲۹

همدان

همدان

بوعلی سینا همدان

دکتر کامران فرزاد سیر

۰۸۱۳۸۳۸۱۱۳۹

۳۰

یزد

یزد

یزد

دکتر علی اصغر علمدار یزدی

۰۳۵۳۸۲۱۱۸۲۶

تعداد بازدید:۱۵۴۱