جایگاه هیات های نظارت و ارزیابی استانی

هیأت های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانها

مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی با توجه به وظایف تعیین شده برای آن در ساختار وزارت علوم و همچنین برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران متولی نظارت و ارزیابی بر بیش از ۳۰۰۰ مرکز آموزش عالی کشور اعم از آموزشی، پژوهشی، فناوری و... می‌باشد که با توجه به گستردگی حوزه جغرافیایی حوزه نظارت، که بخشی از آن ناشی از رشد کمی بدون برنامه و بی تناسب سال‌های گذشته می‌باشد این مرکز اقدام به ایجاد شبکه‌ای از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور در قالب هیأت‌های استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی با محوریت دانشگاه‌های دولتی استان‌ها در سطح کشور نمود. شبکه مذکور در ۳۱ استان کشور و با ترکیبی قریب به ۱۰۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه‌های دولتی و کارگروه‌های مرتبط امر خطیر نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور را به عهده دارند.

هسته اصلی و محوریت هیأت‌های استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی همانگونه که بیان گردید شامل دانشگاه‌های دولتی هر استان می‌باشد. هر هیأت برای هر کدام از زیرنظام‌های آموزش عالی دارای کارگروهی مستقل می‌باشد که سایر دانشگاه‌های غیردولتی و مراکز آموزش عالی استان مانند دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی و... در کارگروه‌های مذکور برای مشارکت در امر نظارت بر آموزش عالی استان دارای نمایندگانی می‌‌باشند.

هیأت‌های استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی گزارش‌های خود را براساس شیوه نامه و دستورالعمل‌های تعیین شده در قالب کاربرگ‌های یکسان به مرکز نظارت و ارزیابی ارسال می‌نمایند. گزارش نظارتی مرتبط با زیرنظام‌های آموزش عالی پس از بررسی در هیأت‌های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان‌ها و یا در صورت لزوم در مرکز نظارت و ارزیابی (برای مواردی مانند عدم تخصیص رشته و دانشجو و یا توقف فعالیت و انحلال)، نتیجه نهایی بررسی را طی نامه‌ای همراه با موارد اصلاحی و تعیین محدوده زمانی برای انجام تغییرات لازم به مجموعه مورد بازدید ابلاغ می‌نماید و در صورت نیاز به سایر مراجع ذیصلاح در داخل وزارت علوم مانند دفتر گسترش آموزش عالی و یا مدیریت زیرنظام مربوطه مانند دانشگاه جامع علمی کاربردی و پیام نور و... ارسال می‌نماید.

ضمناً برای هماهنگی هیأت‌های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان‌ها علاوه بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های علمی، همایشی با حضور کلیه هیأت‌های مذکور برقرار و نسبت به بررسی چالش‌ها و راهکارهای موجود همفکری لازم صورت می‌پذیرد. همچنین عملکرد هیأت‌های مذکور نیز در طول یکسال فعالیت مورد بررسی و نتیجه آن به خود هیات‌های استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی اعلام می‌گردد.

هیأت‌های استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی طی سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۵۰۰ مورد بازدید انجام داده اند، قابل ذکر است که در بازدیدهای هیات های نظارت و ارزیابی آموزش عالی کلیه ارکان یک موسسه آموزش عالی، از جمله عملکرد مدیران، اعضای هیأت علمی، دانشجویان، فضای فیزیکی و امکانات و... مورد بازدید و توجه قرار می‌گیرند.

تعداد بازدید:۴۲۸