هیات های نظارت استانی، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

تعداد بازدید:۱۵۳۴۴

هیأت‌های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان‌ها

مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی با توجه به وظایف تعیین شده برای آن در ساختار وزارت علوم و همچنین برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران متولی نظارت و ارزیابی بر بیش از ۳۰۰۰ مرکز آموزش عالی کشور اعم از آموزشی، پژوهشی، فناوری و... می‌باشد که با توجه به گستردگی حوزه جغرافیایی حوزه نظارت، که بخشی از آن ناشی از رشد کمی سال‌های گذشته می‌باشد این مرکز اقدام به ایجاد شبکه‌ای از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور در قالب هیأت‌های استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی با محوریت دانشگاه‌های دولتی استان‌ها در سطح کشور نمود. شبکه مذکور در ۳۱ استان کشور و با ترکیبی قریب به ۱۰۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه‌های دولتی و کارگروه‌های مرتبط امر خطیر نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور را به عهده دارند.

 

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۷