دانشگاه فنی و حرفه ای

تعداد بازدید:۶۸۵۷

توسعه آموزش های فنی حرفه ای در کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه، وابسته به زیر ساخت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فناوری آن کشور است و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور باید تعیین کننده الگوی آموزش های فنی و حرفه ای آن کشور باشد.از آنجا که کارایی و اثربخشی دوره های کاردانی به میزان جذب فارغ التحصیلان در بازار کار، ایجاد اشتغال و کیفیت ارائه خدمات در محیط کار وابسته است، کارکرد های دوره کاردانی از اساس باید معطوف به بازار کار باشد. از طرفی جهت گیری و نگرش جامعه معطوف به تحصیل در دوره های بالاتر آموزش عالی است و بحث اشتغال فارغ التحصیلان این دوره تحصیلی و مهارت هایی که منجر به چنین اشتغالی می گردد مورد بی مهری قرار گرفته است. در طی چند دهه گذشته، سیاستمداران و برنامه ریزان آموزشی ساز و کارهای جدیدی را برای بالا بردن کارایی و اثر بخشی آموزش های دوره کاردانی، طراحی و به اجرا در آورده اند. از این رو دانشگاه فنی و حرفه ای مسولیت یافت تا فضا را برای بالا بردن کارایی و اثربخشی دوره های کاردانی آماده نموده و زمینه های خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی و توسعه مهارت هایی که منجر به اشتغال می شود را فراهم آورد. بنابراین ابعاد دانشگاه فنی حرفه ای با رویکرد جدید مطرح گردیده است که از طریق یک برنامه بلند مدت به تبیین این ابعاد و تحقق آن پرداخته می شود. این دانشگاه مأموریت دارد آموزش های فنی و حرفه ای را در سطح شغلی میانی و بالای مهارت مورد نیاز بازار کار ارایه دهد و نسل جوان کشور را به سوی آموزش های عالی فنی و حرفه ای سوق خواهد داد و مسولیت توسعه نیروی کار را در حوزه حرف و مشاغل میانی مهارت با هماهنگی دیگر ذینفعان آموزشی در سطح کشور خواهد داشت. عمده مأموریت این دانشگاه معطوف به اجرای دوره هایی است که بخش خصوصی به آنها نمی پردازد و نقش زیر بنایی برای صنعت، خدمات و کشاورزی کشور خواهد داشت.

دانشگاه فنی و حرفه ای در افق چشم انداز، دانشگاهی توانمند در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر، شایسته و متناسب با جامعه دانش بنیان، پیشرفته، صنعتی و در رده جهانی شناخته خواهد شد. فارغ التحصیلان این دانشگاه به عنوان سرمایه انسانی نیروی کار کشور در سطح میانی و بالای مهارت، از تشخص بین المللی در حوزه فنی و حرفه ای عام برخوردارند. همچنین دارای اهداف والا و اساسی به این شرح می باشد:

 1. افزایش شایستگی های حرفه ای نیروی انسانی کشور و اصلاح هرم شغلی
 2. افزایش کارایی خارجی و اثر بخشی آموزش های فنی و حرفه ای و کاهش نرخ ضایعات
 3. ایجاد زمینه های اشتغال مولد و بالا بردن نرخ بهره وری نیروی انسانی
 4. پاسخگویی به نیازهای صنایع در حوزه های مهارتی و فناوری در سطح آموزش عالی
 5. گسترش آموزش های کارآفرینی به منظور افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاری
 6. افزایش شایستگی های مدیریتی و پشتیبانی برای اداره و راه اندازی محیط های کسب و کار
 7. ایجاد جاذبه های لازم برای افزایش سهم دانشجویان رشته های فنی و حرفه ای
 8. ارتقای فرهنگ کار و تلاش در کشور از طریق ارایه آموزش های فنی و حرفه ای با کیفیت
 9. ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعی اموزش های فنی و حرفه ای
 10. بالا بردن نرخ پوشش تحصیلی واقعی در دوره های کاردانی و دوره متوسطه فنی و حرفه ای
 11. بومی سازی و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای حسب آمایش سرزمین