استعلام اطلاعات اعضای هیأت علمی برای سامانه مرکز جذب

تعداد بازدید:۱۴۲

 

قابل توجه دانش آموختگان بورسیه که متقاضی دریافت خدمات از سامانه مرکز جذب اعضای هیأت علمی applicant.markazjazb.ir می باشند، لازم است قبل از هر گونه اقدام در سامانه مذکور، اقدامات زیر انجام شده باشد.

پیش نیازهای استعلام سامانه مرکز جذب:

1- اطلاعات شناسنامه ای و سوابق تحصیلی دانش آموخته توسط دانشگاه محل خدمت در سامانه آموزش عالی hes.msrt.ir ثبت شده باشد.

2- دانشگاه محل خدمت، وضعیت مراجعه فرد را ازطریق فرایند "اعلام مراجعه/ عدم مراجعه" در سامانه آموزش عالی hes.msrt.ir به وزارت عتف اعلام کرده و این درخواست به تأیید وزارت رسیده باشد.

 

برای دریافت راهنمای درخواست تبدیل وضعیت در سامانه مرکز جذب به اینجا مراجعه نمایید.


 

قابل توجه اعضای هیأت علمی که متقاضی درخواست تبدیل وضعیت از سامانه مرکز جذب اعضای هیأت علمی applicant.markazjazb.ir می باشند، لازم است قبل از هر گونه اقدام در سامانه مذکور، اقدامات زیر انجام شده باشد.

 

پیش نیازهای استعلام سامانه مرکز جذب:

1- اطلاعات شناسنامه ای + سوابق تحصیلی + قرارداد پرسنلی تمام وقت عضو هیأت علمی توسط دانشگاه محل خدمت در سامانه آموزش عالی hes.msrt.ir ثبت شده باشد.

2- اطلاعات فوق به تأیید وزارت رسیده باشد.

 

برای دریافت راهنمای درخواست تبدیل وضعیت در سامانه مرکز جذب به اینجا مراجعه نمایید.

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰