صدور مجوز طرح سربازی

تعداد بازدید:۵۶

مقدمه

نحوه تأمین هیأت علمی (طرح سربازی) مورد نیاز دانشگاه ها و دیگر مؤسسات آموزش عالی و انجام امور مربوط به این قانون به عهده دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی در حوزه معاونت آموزشی وزارت گذاشته شد. دفتر نظارت و ارزیابی به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور، از سال 65 اقدام به تشکیل واحد طرح سربازی نمود. لازم به توضیح است که در طرح مذکور متقاضیان باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی معتبر و مورد قبول داخلی یا خارجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند و دوران خدمت سربازی خود را به عنوان هیأت علمی در یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بگذرانند.

نحوه ارائه خدمت

در حال حاضر، این خدمت ازطریق سامانه آموزش عالی (ساعا-HES) به دانشگاه ها و اعضای هیأت علمی طرح سرباز ارائه می شود. زیرفرایندهای این خدمت عبارتند از: 

  • صدور مجوز استخدام طرح سربازی
  • اتمام دوره ضرورت و صدور کارت پایان خدمت
  • اتمام دوره طرح سربازی
  • ادامه تحصیل هیئت علمی طرح سربازی در دوره دکتری

 

کلیه فرایندهای فوق ازطریق دانشگاه متقاضی اجرا می شود. لذا شخص برای اطلاع از وضعیت هر کدام از فرایندها می تواند با کارشناس دانشگاه و سپس با کارشناس مربوطه در مرکز نظارت (اطلاعات تماس کارشناس) تعامل داشته باشد.

 

 

اطلاعات بیشتر 

شناسنامه خدمت را از اینجا مطالعه کنید.

 

 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۰