شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۲۰۰

معرفی

«شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری»، عالی ترین رکن نظام «نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت» است. 

اهم وظایف و اختیارات شورا

1- بررسی و تصویب سیاست ها، خط مشی ها، اصول و برنامه های کلی نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

2- همسوسازی کلیه فعالیت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

3- بررسی و تصویب شاخص ها و استانداردهای ملی در نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

4- بازنگری و تصویب دستورالعمل های موردنیاز نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

 

اعضای شورای نظارت

1. وزیر (رئیس شورا).

2. قائم مقام وزیر (نایب رئیس شورا).

3. رئیس مرکز نظارت (دبیر شورا).

4. معاون آموزشی. 

5. رئیس سازمان امور دانشجویان.

6. معاون پژوهش و فناوری.

7. معاون فرهنگی و اجتماعی.

8. معاون حقوقی و امور مجلس.

9. معاون اداری، مالی و مدیریت منابع.

10. رئیس سازمان سنجش

11. رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

12. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

13. رئیس دانشگاه پیام نور.

14. دو تن از رؤسای دانشگاه‌های دولتی.

15. یکی از رؤسای پژوهشگاه­ها یا پارک­های فناوری.

16. یک تن از رؤسای انجمن های علمی آموزش عالی.

17. دو تن از اعضای هیئت علمی متخصص (حسب مورد).

18. رؤسای کمیسیون­های تخصصی مرکز نظارت (حسب مورد).

 

 

 

مهم ترین مصوبات شورا

الف. در حوزۀ آموزش:

1. تحلیل عملکرد پردیس های دانشگاهی

2. تحلیل عملکرد مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی

3. تحلیل عملکرد مؤسسه های آموزش عالی آزاد

 

ب. در حوزۀ پژوهش:

1. تصویب الگوی ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی کشور

2. تحلیل عملکرد مؤسسه های «پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی» و «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»

 

ج. در حوزۀ فناوری:

1. تصویب الگوی ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های فنّاوری کشور

2. تدوین گزارش تحلیل مراکز رشد فناوری در کشور

د. در حوزۀ مدیریت اطلاعات:

1. تصویب الگوی ارزیابی مؤسسه های اطلاعات علمی کشور

2. تحلیل عملکرد «مرکز منطقه­ای اطلاع رسانی علوم و فنّاوری» و «پایگاه استنادی علوم جهان اسلام»

ه. در حوزۀ سیاستگذاری:

1. تصویب الگوی سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی کشور

2. تصویب آئین نامۀ هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

 

 

 

دبیرخانه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دبیرخانه شورا در مرکز نظارت مستقر بوده و زیرنظر رئیس مرکز فعالیت می کند.

وظایف دبیرخانه شورا

  • ابلاغ، پیگیری و ارائه گزارش از میزان تحقق مصوبات شورا برعهده دبیر شورا
  • مسئولیت بررسی درخواست ها
  • اولویت بندی موضوعات
  • تهیه برنامه زمانی برای تشکیل جلسات شورا
  • هماهنگی گروه های تخصصی
  • تنظیم دستور جلسات
  • ابلاغ مصوبات
  • ثبت و ضبط سوابق مربوطه 

 

اعضای دبیرخانه شورا

  •  
آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۰