تخصیص ردیف های استخدامی اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۲۱

مقدمه

پس از تأیید صلاحیت متقاضیان عضویت در هیأت علمی، برای صدور حکم کارگزینی آنان لازم است موسسه محل خدمت، شناسه استخدامی آنها را اخذ نماید. دریافت شماره ردیف استخدامی از سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام آن به موسسات توسط وزارت عتف انجام می شود که بخشی از این فرایند در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت صورت می پذیرد. 

نحوه اجرا

این خدمت، از سال 99 به صورت یک فرایندالکترنیکی روی بستر سامانه جامع آموزش عالی (ساعا- HES) پیاده سازی شد. طی این فرایند، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی درخواست خود مبنی بر دریافت ردیف استخدامی را به مرکز نظارت ارسال کرده و مرکز درصورت تأمین سهمیه استخدامی از سازمان اداری استخدامی، به دانشگاه متقاضی ردیف اختصاص می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش نیازهای ارائه درخواست از سمت دانشگاه متقاضی:

1- ثبت اطلاعات شناسنامه ای و سوابق تحصیلی افراد مورد نظر در سامانه (نامه تأیید صلاحیت عمومی مرکز جذب)

2- نامه دانشگاه

3- تکمیل فرم و ارسال درخواست ازطریق سامانه

4- پیگیری درخواست ازطریق سامانه و تعامل با کارشناس مربوطه در وزارت عتف ( اطلاعات تماس کارشناس تخصیص ردیف استخدامی)

 

 

 


جزئیات مربوط به نحوه ارائه خدمت را از اینجا مطالعه نمایید.

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۰