اعضای گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش‌عالی آزاد

تعداد بازدید:۲۵۶

 

 

بهجت‌السادات صبح‌گل

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

شماره اتاق 521/4

رئیس گروه

نظارت و ارزیابی

مؤسسه های آموزش عالی آزاد 

021-82233871

کارنامک علمی و اجرایی

مریم اسدی راد

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

شماره اتاق 521/4

کارشناس مسؤول

نظارت و ارزیابی

مؤسسه های آموزش عالی آزاد

021-82233871

کارنامک علمی و اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۰