اعضای گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌عالی غیردولتی

تعداد بازدید:۵۵۸

محمد کریمی

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

رئیس گروه

نظارت‌ و ارزیابی

مؤسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی 

021-82233952

کارنامک علمی و اجرایی

 

قادر دلاورنژاد

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس مسؤول

نظارت و ارزیابی

دانشگاه جامع علمی- کاربردی

021-82234355

کارنامک علمی و اجرایی

عباس محمدتقی صراف

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس مسؤول

نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

(استان‌های ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان،کهگیلویه و بویراحمد،قم و هرمزگان)

021-82233139

کارنامک علمی و اجرایی

محمد مهدی قره‌باغی

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس 

نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

(استان‌های مازندران و خراسان رضوی)

021-82233951

کارنامک علمی و اجرایی

محمد جواد غلامی

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس مؤسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

(استان‌های آذربایجان ‌شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و قزوین)

021-82233948

کارنامک علمی و اجرایی

زهرا صوفی 

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس

نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

(استان‌های اصفهان، گیلان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، فارس و تهران)

021-82233941

کارنامک علمی و اجرایی

فاطمه شیخی

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس 

نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

(استان‌های سمنان، زنجان، لرستان، کرمان، خراسان شمالی،خراسان جنوبی و خوزستان)

021-82233957

کارنامک علمی و اجرایی

سمیرا میرزاپور 

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس 

نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

(استان‌های البرز، کردستان،گلستان، مرکزی، همدان و یزد) 

نظارت و ارزیابی موسسه‌های آموزش الکترونیکی

021-82233919

کارنامک علمی و اجرایی

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۰