حوزه ریاست مرکز

تعداد بازدید:۱۳۷۱

 

 

 

دکتر غلامعلی منتظر

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

رئیس مرکز

کارنامک علمی و اجرایی

 

مهدی یزدانی

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

رئیس دفتر

021-82233921

کارنامک علمی و اجرایی

منیره نورمحمدیان

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس

هیئت های نظارت استانی

021-82234067

کارنامک علمی و اجرایی

مژگان پژوهش

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس

دبیرخانه مرکز

021-82233946

کارنامک علمی و اجرایی

مرتضی غلامی 

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

متصدی امور دفتری

 

021-82233387

کارنامک علمی و اجرایی

 

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۰