همکاران مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تعداد بازدید:۱۸۷۶

اطلاعات تماس همکاران مرکز به تفکیک خدمات مرکز

 

 

نظارت و ارزیابی بر دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی دولتی

(دولتی- پیام نور - فنی و حرفه ای- فرهنگیان)

 

نظارت و ارزیابی بر موسسه های آموزش عالی غیر دولتی

(جامع علمی کاربردی - غیرانتفاعی)

 

مدیریت عملکرد

(ستاد - موسسه های آموزشی و پژوهشی)

 

تأمین هیأت علمی

(تخصیص ردیف استخدامی- بورس و جایابی- طرح سربازی)

 

نظارت و ارزیابی بر موسسه های آموزش عالی آزاد

 

نظارت و ارزیابی بر موسسه های پژوهش و فناوری

 

ارزیابی سیاست های راهبردی ستاد

 

حوزه ریاست مرکز

 

 

اطلاعات تماس همکاران مرکز در یک نگاه

 

رئیس مرکز

غلامعلی منتظر

  

معاون مرکز

رحیم صفری فارفار

021-82233940 

معاون مرکز

مجتبی شرانجانی

021-82233942 

رئیس دفتر

مهدی یزدانی

021-82233921 

مسئول دبیرخانه مرکز

مژگان پژوهش 

021-82233946 

کارشناس امور هیئت های استانی

منیره نورمحمدیان 

021-82234067 

متصدی امور دفتری

مرتضی غلامی

021-82233387 

رئیس گروه

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی

محمد کریمی

021-82233952 

رئیس گروه 

ارزیابی سیاست‌های راهبردی ستاد وزارت

معصومه داستانی

021-82233467 

رئیس گروه

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی آزاد

بهجت‌السادات صبح‌گل

021-82233934 

رئیس گروه

مدیریت عملکرد

مریم رحمانیان‌فر

021-82233959 

رئیس گروه

نظارت و ارزیابی موسسه‌های آموزش‌عالی دولتی

محمدرضا فراتی

021-82233950 

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های دولتی

ذکیا عباسی

021-82234059 

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور

محمد هادی ورهرام

021-82233958  

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

قادر دلاورنژاد

021-82234355 

کارشناس امور جایابی دانش آموختگان بورسیه- گروه کشاورزی و دامپزشکی

زهره قنادزاده  

021-82233954

کارشناس امور جایابی دانش آموختگان بورسیه- گروه علوم انسانی

مهدی خواجه شرف آبادی

021-82233949

کارشناس امور جایابی دانش آموختگان بورسیه- گروه علوم پایه

سیما ضرغامی

021-82233936

کارشناس امور جایابی دانش آموختگان بورسیه- گروه فنی و مهندسی

زهرا زارعی

021-82233164

کارشناس گروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های پژوهش و فناوری

فاطمه غلامحسین سمنانی

021-82233079

کارشناس گروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های پژوهش و فناوری

مریم عبدلی

021-82233122 

کارشناس گروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های پژوهش و فناوری

نرجس حسینی

021-82233731 

کارشناس  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی آزاد

مریم اسدی راد

021-82233871 

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

عباس محمدتقی صراف 

021-82233139 

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

محمد مهدی قره‌باغی

021-82233951 

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

محمد جواد غلامی

021-82233948 

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

زهرا صوفی

021-82233941 

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های آموزش الکترونیکی

سمیرا میرزاپور

021-82233919 

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

فاطمه شیخی

021-82233957 

 

کارشناس فناوری اطلاعات مرکز و تحلیلگر سیستم ها و فرایندها

زهرا ربیع نیا

021-82233925

کارشناس تایید احکام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی

بتول عطارزاده

021-82233928

کارشناس تخصیص ردیف های استخدامی و  امور طرح سربازی

حسن مصلحت بین

021-82233945

کارشناس گروه مدیریت عملکرد

الهام حداد 

021-82233947

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۴۰۰