همکاران مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

اطلاعات تماس همکاران مرکز به تفکیک خدمات مرکز

 

 

نظارت و ارزیابی بر دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی دولتی

(پیام نور - فنی و حرفه ای- فرهنگیان)

 

نظارت و ارزیابی بر موسسه های آموزش عالی غیر دولتی

(جامع علمی کاربردی - غیرانتفاعی)

 

مدیریت عملکرد

(ستاد - موسسه های آموزشی و پژوهشی)

 

تأمین هیأت علمی

(تخصیص ردیف استخدامی- بورس و جایابی- طرح سربازی)

 

نظارت و ارزیابی بر موسسه های آموزش عالی آزاد

 

نظارت و ارزیابی بر موسسه های پژوهش و فناوری

 

 

اطلاعات تماس همکاران مرکز در یک نگاه

 

رئیس مرکز

غلامعلی منتظر

82233922  

معاون مرکز

رحیم صفری فارفار

82233940 

معاون مرکز

مجتبی شرنجانی

82233942 

رئیس دفتر

مهدی یزدانی

82233921 

مسئول دبیرخانه مرکز

مژگان پژوهش 

82233946 

کارشناس امور هیئت های استانی

منیره نورمحمدیان 

82234067 

متصدی امور دفتری

مرتضی غلامی

82233387 

رئیس گروه

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی

محمد کریمی

82233952 

رئیس گروه 

ارزیابی سیاست‌های راهبردی ستاد وزارت

معصومه داستانی

82233467 

رئیس گروه

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی آزاد

بهجت‌السادات صبح‌گل

82233934 

رئیس گروه

مدیریت عملکرد

مریم رحمانیان‌فر

82233959 

رئیس گروه

نظارت و ارزیابی موسسه‌های آموزش‌عالی دولتی

محمدرضا فراتی

82233950 

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های دولتی

ذکیا عباسی

82234059 

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور

محمد هادی ورهرام

82233958  

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

قادر دلاورنژاد

82234355 

کارشناس امور جایابی دانش آموختگان بورسیه- گروه کشاورزی و دامپزشکی

قنادزاده  

82233954

کارشناس امور جایابی دانش آموختگان بورسیه- گروه علوم انسانی

مهدی خواجه شرف آبادی

82233949

کارشناس امور جایابی دانش آموختگان بورسیه- گروه علوم پایه

سیما ضرغامی

82233936

کارشناس امور جایابی دانش آموختگان بورسیه- گروه فنی و مهندسی

زهرا زارعی

82233164

کارشناس گروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های پژوهش و فناوری

فاطمه غلامحسین سمنانی

82233079

کارشناس گروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های پژوهش و فناوری

مریم عبدلی

82233122 

کارشناس گروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های پژوهش و فناوری

نرجس حسینی

82233731 

کارشناس  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی آزاد

مریم اسدی راد

82233871 

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

عباس محمدتقی صراف 

82233139 

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

محمد مهدی قره‌باغی

82233951 

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

محمد جواد غلامی

82233948 

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

زهرا صوفی

82233941 

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های آموزش الکترونیکی

سمیرا میرزاپور

82233919 

کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

فاطمه شیخی

82233957 

 

کارشناس فناوری اطلاعات مرکز و تحلیلگر سیستم ها و فرایندها

زهرا ربیع نیا

82233925

کارشناس تایید احکام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی

بتول عطارزاده

82233928

کارشناس تخصیص ردیف های استخدامی و  امور پایان خدمت

حسن مصلحت بین

82233945

کارشناس گروه مدیریت عملکرد

الهام حداد 

82233947