تکریم ارباب رجوع

تعداد بازدید:۱۱۷۵

باسلام و احترام 

در این صفحه، راهنمایی های لازم درخصوص نحوه ارائه و دریافت خدمات مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف، از منظر مخاطبان خدمات این مرکز ارائه می شود. امید است تعامل هرچه بهتر این مخاطبان با یکدیگر و با مرکز، منجر به ارتقاء کیفیت ارائه خدمات شود.

 

مخاطب

خدمت

دانش آموختگان راتبه (بورسیه)

اعضای هیئت علمی 

موسسه های آموزشی

موسسه های پژوهشی و فناور

 

هیئت های نظارت استانی

  • ارزیابی عملکرد هیئت های نظارت استانی

حوزۀ ستادی 

  • ترفیعات اعضای هیئت علمی ستاد

  • مدیریت عملکرد ستاد

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۰