اطلاعات هیئت‌های نظارت استانی در یک نگاه

 

 

 

ردیف استان دانشگاه منتخب شماره تماس اطلاعات تکمیلی
۱ آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز ۰۴۱۳۳۳۹۳۵۴۱ بیشتر ....
۲ آذربایجان غربی دانشگاه ارومیه ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۷ بیشتر ....
۳ اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی ۰۴۵۳۱۵۰۵۰۳۵ بیشتر ....
۴ اصفهان دانشگاه اصفهان ۰۳۱۳۷۹۳۲۸۹۵ بیشتر ....
۵ ایلام دانشگاه ایلام ۰۸۴۳۲۲۳۷۰۴۸  
۶ البرز دانشگاه خوارزمی ۰۲۱۸۸۳۰۷۱۶۰  
۷ بوشهر دانشگاه خلیج فارس ۰۷۷۳۱۲۲۲۰۲۳  
۸ تهران دانشگاه تهران ۰۲۱۶۶۴۱۹۷۴۶  
۹ چهارمحال و بختیاری دانشگاه شهرکرد ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۳۶  
۱۰ خراسان جنوبی دانشگاه بیرجند ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۷۲  
۱۱ خراسان رضوی دانشگاه فردوسی مشهد ۰۵۱۳۸۸۰۲۴۶۸  
۱۲ خراسان شمالی دانشگاه بجنورد ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۱  
۱۳ خوزستان دانشگاه شهید چمران اهواز ۰۶۱۳۳۳۶۹۵۰۹  
۱۴ زنجان دانشگاه زنجان ۰۲۴۳۳۰۵۲۸۵۰  
۱۵ سمنان دانشگاه سمنان ۰۲۳۳۳۶۵۴۳۰۹  
۱۶ سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان ۰۵۴۳۱۱۳۶۲۹۵  
۱۷ فارس دانشگاه شیراز ۰۷۱۳۶۲۸۶۴۲۲  
۱۸ قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

۰۲۸۳۳۹۰۱۵۶۷

 
۱۹ قم دانشگاه قم ۰۲۵۳۲۱۰۳۴۳۰  
۲۰ کردستان دانشگاه کردستان ۰۸۷۳۳۶۶۲۹۶۴  
۲۱ کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان ۰۳۴۳۳۲۵۷۲۷۰  
۲۲ کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه ۰۸۳۳۴۲۷۷۶۱۷  
۲۳ کهگیلویه و بویراحمد دانشگاه یاسوج ۰۷۴۳۱۰۰۱۰۰  
۲۴ گلستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۱۷۳۲۲۲۲۹۲۹  
۲۵ گیلان دانشگاه گیلان ۰۱۳۳۳۶۹۰۸۷۱  
۲۶ لرستان دانشگاه لرستان ۰۶۶۳۳۱۲۰۳۳۲  
۲۷ مازندران دانشگاه مازندران ۰۱۱۳۵۳۰۳۱۲۱  
۲۸ مرکزی دانشگاه اراک ۰۸۶۳۲۶۲۱۰۵۰  
۲۹ هرمزگان دانشگاه هرمزگان ۰۷۶۳۳۷۱۱۰۵۶  
۳۰ همدان دانشگاه بوعلی سینا ۰۸۱۳۸۳۸۱۱۳۹  
۳۱ یزد دانشگاه یزد ۰۳۵۳۸۲۱۱۸۲۶  

 

 

1634650712-map.gif