اطلاعات هیئت‌های نظارت استانی در یک نگاه

تعداد بازدید:۳۱۱۲

  درباره هیئت های نظارت استانی

مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی با توجه به وظایف تعیین شده برای آن در ساختار وزارت علوم و همچنین برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران متولی نظارت و ارزیابی بر بیش از ۳۰۰۰ مرکز آموزش عالی کشور اعم از آموزشی، پژوهشی، فناوری و... می‌باشد که با توجه به گستردگی حوزه جغرافیایی حوزه نظارت، که بخشی از آن ناشی از رشد کمی سال‌های گذشته می‌باشد این مرکز اقدام به ایجاد شبکه‌ای از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور در قالب هیئتهای استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی با محوریت دانشگاه‌های دولتی استان‌ها در سطح کشور نمود. شبکه مذکور در ۳۱ استان کشور و با ترکیبی قریب به ۱۰۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه‌های دولتی و کارگروه‌های مرتبط امر خطیر نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور را به عهده دارند. 

  اطلاعات تماس هیئت های نظارت استانی

 

ردیف استان دانشگاه منتخب دبیر هیئت کارشناس شماره تماس
۱ آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز دکتر حسن رضازاده صمد لامعی 041133393543
فاطمه صادق‌زاده 041133393514
خدیجه دوادی 041133393542
لیلا پوریعقوب 041133393545
۲ آذربایجان غربی دانشگاه ارومیه دکتر قاسم مرندی نادر رجبی ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۷
غلامرضا سلطان ‌زاده ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۷
۳ اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دکتر علی مجتهدین امین انورزاده 045۳۱۵۰۵۰۳۵
محمد بضاعت‌پور 045۳۱۵۰۵۰۳۵
۴ اصفهان دانشگاه اصفهان دکتر محمد فرامرزی آمنه کاظمی ۰۳۱۳۷۹۳۲۸۹۵
احمدرضا سلیمی ۰۳۱۳۷۹۳4390
جمال الهی ۰۳۱۳۷۹۳4390
خلیل ایزدی ۰۳۱۳۷۹۳۲406
سید مهدی موسوی ۰۳۱۳۷۹۳۲406
۵ ایلام دانشگاه ایلام خانم دکتر زینب طولابی حمزه زنگنه ۰۸۴59241110
یوسف زینی‌وند ۰۸۴59241110
۶ البرز دانشگاه خوارزمی دکتر نادر شکراللهی محمد صالحی ۰۲634512462
۷ بوشهر دانشگاه خلیج فارس دکتر سعید کریمی جعفر بیگلو عباسعلی قاسم‌زاده ۰۷۷۳۱۲۲۲415
معصومه یزدان‌پناه ۰۷۷۳۱۲۲۲415
۸ تهران دانشگاه تهران دکتر محمدعلی شاه حسینی دکتر بهزاد هدهدی

02161113828

02166175972

معصومه مولوی
۹ چهارمحال و بختیاری دانشگاه شهرکرد دکتر گرشاسب ریگی زینب جهانبازی

03832324401-6

داخلی 2717

۱۰ خراسان جنوبی دانشگاه بیرجند دکتر حسین شکوهی فرد صدیقه ستاره شناس ۰۵۶31021065-6
۱۱ خراسان رضوی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر حسین جعفری ثانی زهرا بصیر ۰۵۱۳۸۸۰۲۴۶۸
لیلا رضایی مقدم 05138802475
سید محمد جعفر جعفریان راد 05138802480
علی جهان 05138802472
مصطفی هدایتی 05138802474
۱۲ خراسان شمالی دانشگاه بجنورد دکتر مهدی نودهی جواد ناظری 05832201040
فاطمه منتظری 05832201034
۱۳ خوزستان دانشگاه شهید چمران اهواز دکترعبداله پارسا عزیز ساکی 06133226511
مجتبی پورحمزه 06133226511
۱۴ زنجان دانشگاه زنجان دکتر سید حسین میرموسوی علی صدرا ۰۲۴۳۳۰۵2319
حسن زمانی 02433052829
۱۵ سمنان دانشگاه سمنان دکتر عظیم الله زارعی مهدی خدیر ۰۲۳31535432
سجاد غریبی ۰۲۳31535434
۱۶ سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر احمدی لداری مرجان حیدری ۰۵۴۳۱۱۳۶۲53
مینا مرادی ۰۵۴۳۱۱۳2305
حمید هراتی‌نو ۰۵۴۳۱۱۳۶۲60
مجتبی جلال‌زایی ۰۵۴۳۱۱۳۶۲54
۱۷ فارس دانشگاه شیراز دکتر قاسم سلیمی مهدی همتی ۰۷۱۳۶۲۸۶۴۲۲
احمدرضا صمدی ۰۷۱۳۶۲۸۶۴۲۲
میثم رضایی ۰۷۱۳۶۲۸۶۴۲۲
سید حسن جعفری ۰۷۱۳۶۲۸۶۴۲۲
۱۸ قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دکتر داود پورمحمد محمد رحیمی ۰۲۸۳۳۹۰۱۵۶۷
حسن سلیم‌فر ۰۲۸۳۳۹۰۱۵۶6
۱۹ قم دانشگاه قم دکتر حسن پهلوانی علی امامی‌زاده ۰۲۵32103495
محمدجعفر اسماعیلی 02532103430
۲۰ کردستان دانشگاه کردستان دکترجمال ارکات سالار امینی ۰۸۷۳۳۶۶۲۹۶۴
عهدیه امیری حسینی ۰۸۷۳۳۶۶۲۹۶۴
سعید الماسی ۰۸۷۳۳۶۶۲۹۶۴
۲۱ کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان دکترهمایون بابایی فرزاد حسام عارفی 03433257270
حسن شریعتی افزادی 03433257270
سهیلا رحیمی صادق 03433257270
کبری ناصری 03433257270
۲۲ کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه دکتر حبیب جعفری پروانه عبدالمالکی

08334277617

داخلی 16

بهزاد یاری

08334277617

داخلی 13

مهدی مهدی‌آبادی

08334277617

داخلی 14

فیروز شیروانی 08334277617
۲۳ کهگیلویه و بویراحمد دانشگاه یاسوج دکتر عباس نیک نژاد آقای علوی‌تبار ۰۷۴۳۱۰۰۱۰۰
۲۴ گلستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دکتر محمدرضا محبوبی سیده هاجر هاشمی ۰۱۷۳۲۲۲۲۹۲۹
نعمت میرکریمی ۰۱۷۳۲۲۲۲۹۲۹
معصومه خرمی شاهرود ۰۱۷۳۲۲۲۲۹۲۹
۲۵ گیلان دانشگاه گیلان دکتر مهرداد محمدی عبداله اکباتان 01333691077
سروس اسماعیل‌زاده 01344082065
منیره پورقاسمی ۰۱۳۳۳۶۹۰۸۷۱
۲۶ لرستان دانشگاه لرستان دکتر نعمت شمس علی اکبرعباسی ۰۶۶۳۳۱۲۰۳۳۲
حسن صالحی ۰۶۶۳۳۱۲۰۳۳۲
۲۷ مازندران دانشگاه مازندران دکتر مسعود روحانی حامد سلیمانی 01135332591
حامد حبیب تبار ۰۱۱۳۵۳۰۳۱73
مریم تیموری ۰۱۱۳۵۳۰۳۱73
جعفر رضازاده 01135332117
۲۸ مرکزی دانشگاه اراک دکتر ابوالفضل براتی پویا حمیدی ۰۸۶۳۲۶۲۱۰۵۰
۲۹ هرمزگان دانشگاه هرمزگان دکتر بابک شکرالهی زاده فرشاد سالاری‌پور ۰۷۶۳۳۷۱۱۰۵۶
جواد حیدری سراحی ۰۷۶۳۳۷۱۱۰۵۶
۳۰ همدان دانشگاه بوعلی سینا دکترمحمدهادی محمودی سید مهدی دزفولیان ۰۸۱۳۸۳۸۱251
۳۱ یزد دانشگاه یزد دکتر عیسی محمودی مینو مؤمنی ۰۳۵۳۸۲09801

 

 

  شرح وظایف هیئت های نظارت استانی

 • یکی از ارکان اصلی نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، هیئت‌های استانی نظارت است.
 • وظایف و اختیارات هیئت‌های استانی عبارتند از:
 • نظارت و ارزیابی مستمر بر چگونگی انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرائی مؤسسه‌های استان؛
 • تهیۀ گزارش‌های لازم از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی مؤسسه‌های مستقر در استان و ارسال آن به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف جهت اخذ تدابیر لازم؛
 • برگزاری کارگاه‌ها، گردهمایی‌ها، سمینارها و... در راستای ارتقاء کیفی مؤسسه‌ها؛
 • پیشنهاد اصلاح فرایند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در استان؛
 • پیگیری اجرایی سیاست‌ها و خط‌مشی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف؛
 • تهیه و تدوین برنامۀ سالیانة نظارت و ارزیابی استانی و ارسال آن به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف؛
 • پیگیری موارد ارجاعی از سوی مرکز و ارسال نتایج آن به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف؛
 • شناسایی نقاط قوّت و ضعف، چالش‌ها و فرصت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی مؤسسه‌های آموزش‌عالی استان و پیگیری راهکارهای تضمین کیفیت آنها؛
 • رسیدگی به شکوائیه‌های افراد حقیقی یا حقوقی درخصوص مسائل آموزش‌عالی که ماهیت آنها برابر مقررات جنبۀ نظارتی و ارزیابی دارد.

 

 

  بخشنامه ها و آیین نامه ها

بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با فعالیت های گروه را می توانید از اینجا مطالعه کنید.

 

  اخبار هیئت ها

اخبار مرتبط با فعالیت های گروه را می توانید از اینجا مطالعه کنید.

 

 

 

  دسترسی به اطلاعات بیشتر هیئت ها

 

 

1635192372-iranmap.png

 

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱