دبیرخانه هیئت های نظارت استانی در مرکز

تعداد بازدید:۹۱۸

درباره دبیرخانه

 

 

 

 

شرح وظایف دبیرخانه

 • پیگیری تأمین و اختصاص بودجۀ هیئت های نظارت استانی
 • تدوین برنامۀ برگزاری نشست های سالیانۀ هیئت های نظارت استانی
 • برگزاری نشست های دوره‌ای هیئت های نظارت استانی با همکاری سایر همکاران
 • تهیۀ گزارش نشست های هیئت های نظارت استانی
 • پیگیری مصوبات نشست‌های هیئت های نظارت استانی
 • پیگیری صدور ابلاغ اعضای هیئت های نظارت استانی
 • اجرای برنامۀ ارزیابی عملکرد هیئت های نظارت استانی و ابلاغ نتایج آن
 • برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز هیئت های نظارت استانی
 • دریافت نظریات و پیشنهادهای هیئت های نظارت استانی در موضوعات مختلف ارجاعی از سوی رئیس مرکز و جمع بندی آنها
 • ارتباط مستمر با دبیرخانة هیئت‌های نظارت استانی برای پیشبرد بهتر برنامه‌های نظارت و ارزیابی
 • تدوین سازوکار تقویت عملکرد هیئت‌های نظارت استانی (عوامل انگیزشی)
 • تدوین سازوکار تعامل میان هیئت‌های نظارت استانی با شورای مدیریت استانیِ آموزش عالی
 • تشکیل جلسات کارگروه هیئت‌های نظارت استانی
 • کمک به پیگیری تصویب ساختار و تشکیلات هیئت های نظارت استانی در استان‌ها
 • پیگیری برگزاری جلسات شورای نظارت (هماهنگی زمان و مکان جلسه، ارسال دعوتنامه و ...)

 

اعضای دبیرخانه

منیره نورمحمدیان

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس

هیئت های نظارت استانی

021-82234067

کارنامک علمی و اجرایی

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۰