اعضای گروه مدیریت عملکرد

تعداد بازدید:۱۲۰۴

 

 

مریم رحمانیان‌فر 

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

شماره اتاق 521/2

رئیس گروه

مدیریت عملکرد

021-82233959

کارنامک علمی و اجرایی

الهام حداد

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

شماره اتاق 521/2

کارشناس

مدیریت عملکرد

021-82233947

کارنامک علمی و اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۰