مریم عبدلی

تعداد بازدید:۱۹۹

کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهش و فناوری

شمارۀ تماس : 82233122 ( 021 )

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰