فاطمه شیخی

تعداد بازدید:۱۳۳

کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌عالی غیر دولتی ـ غیرانتفاعی استان‌های سمنان، زنجان، لرستان، کرمان، خراسان شمالی،خراسان جنوبی و خوزستان

شمارۀ تماس : 82233957 ( 021 )

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰