محمد مهدی قره‌باغی

تعداد بازدید:۱۷۲

کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌عالی غیر دولتی ـ غیرانتفاعی استان‌های مازندران و خراسان رضوی

شمارۀ تماس : 82233951 ( 021 )

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰