قادر دلاورنژاد

تعداد بازدید:۲۵۸

دبیر کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

شمارۀ تماس : 82234355 ( 021 )

آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰