سیما ضرغامی

تعداد بازدید:۱۹۵

عضو هیئت علمی مرکز نظارت ـ  کارشناس بورس و جایابی گروه علوم پایه

شماره تماس : 82233936 ( 021 )

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰