فناوری اطلاعات مرکز

تعداد بازدید:۱۷۰۵

  درباره

فناوری اطلاعات موظف است خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات مرکز را مدیریت و پشتیبانی نماید.

  وظایف

 • انجام امور محوله در حوزه دولت الکترونیکی
 • انجام امور محوله در حوزه استقرار فرایندهای مرکز روی بستر سامانه آموزش عالی
 • بررسی و بکارگیری راه حل هایی جهت تسهیل ارائه خدمات به خدمت گیرندگان ستاد، مؤسسه های آموزشی و پژوهشی و سایر دستگاههای اجرایی
 • امکان سنجی تهیه سامانه های جدید یا به روزرسانی سامانه های موجود جهت رفع نیازمندی های مرکز
 • ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای ستاد درخصوص فرایندها یا جریان داده های مرتبط بین واحدها
 • شناسایی و تحلیل نیازمندی ها
 • ارائه آموزش های لازم یا موردی درخصوص نحوه دریافت خدمات مرکز
 • مدیریت و پشتیبانی وبگاه مرکز (طراحی و محتوایی)

 

  اعضا

 

دکتر رحیم صفری فارفار

معاون مرکز

021-82233940 

کارنامک علمی و اجرایی

مهندس ربیع نیا

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

فناوری اطلاعات مرکز

021-82233925

کارنامک علمی و اجرایی

فاطمه غلامحسین سمنانی

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس 

پشتیبانی سامانه آموزش عالی (ساعا- HES)

021-82233079

کارنامک علمی و اجرایی

 

  سامانه های مورد بهره برداری مرکز

  1.  

سامانه آموزش عالی (ساعا – HES)

ورود به سامانه

یکی از سامانه ها که به شکل وسیعی مورد استفاده مرکز قرار دارد، سامانه آموزش عالی (ساعا- HES) است که روی این بستر، خدمات مرکز در قالب چندین فرایند مجزا پیاده سازی شده است. برخی از این فرایندها به مرحله استقرار و بهره برداری رسیده و برخی درحال تست و بررسی است. 

 

               

سامانه مدیریت عملکرد تسما

سامانه « تسما » در جهت تحقق اهداف خدمت « مدیریت عملکرد ستاد و صف» مورد بهره برداری است.

ورود به سامانه 

 

 

 

 

  کارگاه های آموزشی سامانه آموزش عالی

آرشیو کارگاه های آموزشی سامانه آموزش عالی (ساعا - HES) را از اینجا مطالعه کنید.

 

 

 

  گزارش عملکرد

شش ماهه اول 1400

 • تحلیل و بازطراحی فرایند ثبت خرابی
 • مشارکت در تحلیل فرایند تغییر آدرس موسسات
 • پیگیری نواقص و فعالیت های باقیمانده از سال 99

 

تا پایان سال 99

 • بهبود ماژول های پیاده سازی شده در سال 98
 • پیاده سازی فرایند تخصیص ردیف استخدامی اعضای هیئت علمی 
 • پیاده سازی فرایند ترفیعات اعضای هیئت علمی حوزه ستاد
 • به روزرسانی شناسنامه خدمات مرکز روی میز خدمت الکترونیکی وزارت علوم

 

تا پایان سال 98

 • بهره برداری ماژول صدور مجوز طرح خدمت سربازی روی بستر سامانه آموزش عالی (ساعا - HES)
 • پیاده سازی و بهره برداری ماژول جایابی، انتقال یا لغو تعهد بورس
 • پیاده سازی ماژول ثبت اطلاعات بازدید از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
 • پیاده سازی و بهره برداری ماژول ارزیابی عملکرد هیأت های نظارت استانی
 • توسعه ماژول احراز هویت اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزشی
 • تدوین شناسنامه خدمات مرکز روی میز خدمت الکترونیکی وزارت علوم
 • ثبت دو خدمت صدور مجوز طرح سربازی و بورس و جایابی، در پایگاه پیشخوان مجوزهای کشور G4B.ir

 

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۰