گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش‌عالی غیردولتی

تعداد بازدید:۸۵۷

   درباره گروه

هدف این گروه، نظارت و ارزیابی مؤسسه های  آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، دانشگاه جامع علمی و کاربردی  و دانشگاه آزاد اسلامی است.

نظارت بر مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مبتنی بر آیین نامه نحوه نظارت بر فعالیت های مؤسسه ها آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم است.

نظارت بر  مراکزِ دانشگاه جامع علمی و کاربردی از طریق انعکاس نتایج گزارش های نظارتی در شورای نظارت و ارزیابی آن  دانشگاه اعمال می شود .

نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی  با انعکاس نتایج بازدید های هیئت های نظارت استانی به دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت آموزشی انجام می شود.

 

ارزیابی این مؤسسه ها بر اساس گزارش های نظارتی  و بانک های اطلاعاتی توسط کارشناسان و خبرگان انجام می گیرد.

 

   شرح وظایف گروه

 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزۀ مؤسسات آموزش عالی غیردولتی
 • نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی از طرق زیر و انعکاس به  مراجع مربوط
  • دریافت، بررسی  و تحلیل گزارش های هیئت ‏های  نظارت استانی از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی
  • بررسی گزارش های هیئت های نظارت  استانی و بازدید های  دوره ای و موردی مرکز و هیئت های استانی بازدید از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی مطابق راهبرد های مرکز و یا حسب مورد
  • نظارت الکترونیکی و پایش تعدادی از عوامل کلیدی کیفیت در سامانه آموزش عالی
 • بررسی و  نظارت بر تأیید اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی
 • بررسی و تعیین ظرفیت برای اعضای هیئت علمی معرفی شده توسط مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی درفراخوان های جذب اعضای هیئت علمی مبتنی بر سامانه مرکز جذب اعضای هیئت علمی
 • مطالعه و تحلیل سیاست های ابلاغ شده وزارت در حوزه آموزش عالی غیردولتی
 • مشارکت در تهیه، تنظیم و بازنگری آیین نامه‏ ها، شیوه‏ نامه ‏ها و راهنمای عمل درحوزه مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی
 • مستند سازی تجربیات و اطلاع رسانی در وبگاه مرکز و وزارت در راستای مسئولیت اجتماعی مرکز و شفافیت اطلاعات
 • مشارکت در ارزیابی بر عملکرد هیئت های استانی در خصوص مؤسسه ها آموزش عالی غیردولتی

 

   اعضای گروه 

اطلاعات اعضای گروه را از اینجا مشاهده نمایید.

 

  سامانه مورد بهره برداری گروه

سامانه آموزش عالی (ساعا – HES)

ورود به سامانه

         

فعالیت ها و فرایندهای اجرایی برای گروه روی این سامانه عبارتند از:

 • فرایند بررسی و تأیید اطلاعات اعضای هیئت علمی مؤسسه های غیردولتی

 

 

 

 

 

 

 ​​​​​​​ بخشنامه ها و آیین نامه ها

بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با فعالیت های گروه را می توانید از اینجا مطالعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۰