هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد

 

رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان: قاسم برید لقمانی (رئیس دانشگاه یزد) [کارنامک[حکم]

 

دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان: عیسی محمودی [کارنامک[حکم]

 

اعضای حقوقی 

ولی درهمی ( معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد)  [کارنامک]  [حکم

محمد فرشی ( معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد)  [کارنامک]  [حکم

محمد تقی صادقی ( معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد)  [کارنامک]  [حکم

 

اعضای حقیقی 

محمد عابدی اردکانی ( عضو هیئت علمی دانشگاه یزد)  [کارنامک]  [حکم

عباسعلی جعفری نجف‌آبادی ( عضو هیئت علمی دانشگاه یزد)  [کارنامک]  [حکم

محمد صالح احمدی ( عضو هیئت علمی دانشگاه یزد)  [کارنامک]  [حکم

حمیدرضا آریانپور ( عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان)  [کارنامک]  [حکم

نجمه نشاط ( عضو هیئت علمی دانشگاه میبد)  [کارنامک]  [حکم

عبدالمجید سودمندی ( عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد)  [کارنامک]  [حکم

عباس موحدی نسب ( مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان یزد)  [کارنامک]  [حکم

جواد شاکر اردکانی ( عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای یزد)  [کارنامک]  [حکم

 

پیوندهای مرتبط با هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد