هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد

تعداد بازدید:۱۱۴۹

 

رئیس: قاسم برید لقمانی (رئیس دانشگاه یزد) 

دبیر: عیسی محمودی 

 

اعضای حقوقی 

ولی درهمی ( معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد) 

محمد فرشی ( معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد) 

محمد تقی صادقی ( معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد)

 

اعضای حقیقی 

محمد عابدی اردکانی ( عضو هیئت علمی دانشگاه یزد) 

عباسعلی جعفری نجف‌آبادی ( عضو هیئت علمی دانشگاه یزد)

محمد صالح احمدی ( عضو هیئت علمی دانشگاه یزد)  

حمیدرضا آریانپور ( عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان) 

نجمه نشاط ( عضو هیئت علمی دانشگاه میبد) 

عبدالمجید سودمندی ( عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد) 

عباس موحدی نسب ( مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان یزد)  

جواد شاکر اردکانی ( عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای یزد)  

 

آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۴۰۰