هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اصفهان

تعداد بازدید:۱۱۸۴

شماره تماس دبیرخانه ـ دانشگاه اصفهان

۰۳۱۳۷۹۳۲۸۹۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان: هوشنگ طالبی (رئیس دانشگاه اصفهان) [کارنامک[حکم]

 

دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان: حمیدرضا شاوران [کارنامک[حکم]

 

اعضای حقوقی 

رسول رکنی‌زاده( معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان)  [کارنامک]  [حکم

جعفر شانظری ( معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان)  [کارنامک]  [حکم

یوسف شاقول ( معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان)  [کارنامک]  [حکم

 

اعضای حقیقی 

حسن دقیق ( عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان)  [کارنامک]  [حکم

محمدرضا مصدقی ( عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)  [کارنامک]  [حکم

سید رضا حجازی طاقانکی ( عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)  [کارنامک]  [حکم

مهرناز آزادی بویاغچی ( عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان)  [کارنامک]  [حکم

سعید حبیب‌اللهی( عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان)  [کارنامک]  [حکم

ناصر اله وکیل جزی ( دانشگاه فرهنگیان اصفهان)  [کارنامک]  [حکم 

محسن دوازده امامی ( عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ـ رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان اصفهان)  [کارنامک]  [حکم

مهدی قیصری ( عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)  [کارنامک]  [حکم

پیوندهای مرتبط با هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اصفهان

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۴۰۰