معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش‌عالی غیردولتی

با توجه به نوسازی و به‌روزرسانی سایت در اردیبهشت‌ماه سال 1400 در صورت داشتن درخواست یا سوال مرتبط با معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌عالی غیر دولتی اینجا کلیک کنید.