هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل

تعداد بازدید:۱۱۲۹

شماره تماس دبیرخانه ـ دانشگاه محقق اردبیلی

۰۴۵۳۱۵۰۵۰۳۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان: عزیز حبیبی ینگجه (رئیس دانشگاه محقق اردبیلی) [کارنامک[حکم]

 

دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان: فرزاد میرزایی [کارنامک[حکم]

 

اعضای حقوقی 

داود سیف‌زاده( معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی)  [کارنامک]  [حکم

عباس فنی اصل ( معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی)  [کارنامک]  [حکم

ترحم مصری ( معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی)  [کارنامک]  [حکم

 

اعضای حقیقی 

حسین قمری گیوی ( عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)  [کارنامک]  [حکم

حمیدرضا محمددوست چمن‌آباد ( عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)  [کارنامک]  [حکم

محمد فدائیان ( عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اردبیل)  [کارنامک]  [حکم

الهام ابوالفضلی ( مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان اردبیل)  [کارنامک]  [حکم

داریوش لطیفی ( عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی ـ دانشگاه فنی و حرفه‌ای)  [کارنامک]  [حکم

رشید دادخواه دولت‌آبادی ( دانشگاه علمی ـ کاربردی)  [کارنامک]  [حکم

 

پیوندهای مرتبط با هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۴۰۰