هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان آذربایجان‌غربی

تعداد بازدید:۱۱۷۰

شماره تماس دبیرخانه ـ دانشگاه ارومیه

۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۷

ــــــــــــــــــــــــــــــ

رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان: رحیم حب نقی (رئیس دانشگاه ارومیه) [کارنامک[حکم]

 

دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان: قاسم مرندی [کارنامک[حکم]

 

اعضای حقوقی 

بهرام دلیر نقده ( معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه)  [کارنامک]  [حکم

یونسعلی علیجو ( معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه)  [کارنامک]  [حکم

علیرضا مظفری ( معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه)  [کارنامک]  [حکم

 

اعضای حقیقی 

علی عیسی‌زادگان ( عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه)  [کارنامک]  [حکم

محمد حسنی( عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه)  [کارنامک]  [حکم

سپیده سروری ( عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه)  [کارنامک]  [حکم

سهراب بهنیا ( عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه)  [کارنامک]  [حکم

رحیم شعبانیان ( عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز)  [کارنامک]  [حکم

اکبر شیخ محمدی دیزجی ( عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ارومیه)  [کارنامک]  [حکم

سیروس یوسفی خاتونی ( رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان غربی)  [کارنامک]  [حکم

میر حسن رسولی صدقیانی (عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه و رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی استان آذربایجان غربی)  [کارنامک]  [حکم

 

پیوندهای مرتبط با هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان آذربایجان غربی

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۴۰۰