گروه مدیریت عملکرد

تعداد بازدید:۵۲۴

  درباره گروه

مسؤولیت پیاده سازی نظام ارزیابی کلان عملکرد واحدهای ستادی وزارت و مؤسسه های وابسته آن شامل: جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، سنجش عملکرد و تدوین گزارش ارزیابی عملکرد برای شناسایی نقاط قوت و ضعف واحدها و مؤسسه ها با هدف بهبود کیفیت عملکرد آنها را برعهده دارد.

 

  شرح وظایف گروه

انجام امور مرتبط با مدیریت عملکرد حوزه ستاد وزارت و مؤسسه های وابسته به شرح ذیل:

  • برنامه ریزی برای نظارت و اجرای فرایند مدیریت عملکرد حوزۀ ستاد وزارت و مؤسسات وابسته.
  • برگزاری جلسات کارگروه مدیریت عملکرد با نمایندگان حوزه های ستادی و مؤسسات وابسته به منظور تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد به تفکیک محورها.
  • جمع آوری گزارش خودارزیابی واحدهای صف و ستاد در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی.
  • بررسی سالانۀ شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد حوزۀ ستاد وزارت و صف از طریق سامانۀ تسما.
  • بررسی عملکرد حوزۀ ستاد در شاخص های عمومی و اختصاصی سال قبل به تفکیک محورها.
  • بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد، تدوین گزارش نهایی و تعیین میزان تحقق اهداف تعیین شده و شناسایی نقاط قوت و ضعف حوزه های ستادی و مؤسسات وابسته به صورت سالیانه برای بالاترین مقام دستگاه و مراجع ذی ربط.
  • بررسی و نهایی کردن شاخص های اختصاصی عملکرد سال آینده به تفکیک محورها.
  • آموزش و توانمندسازی کارشناسان واحدهای مدیریت عملکرد حوزۀ ستادی و مؤسسات وابسته.
  • انجام  امور مربوط به دبیرخانۀ کارگروه ارزیابی عملکرد.
  • پاسخگویی به مراجع و دستگاه های دولتی و مراجعین در ارتباط با موضوع ارزیابی عملکرد.

 

  اعضای گروه

اطلاعات مربوط به اعضای گروه را از اینجا مشاهده نمایید.

 

 

  سامانه مورد بهره برداری گروه

سامانه مدیریت عملکرد تسما

سامانه « تسما » در جهت تحقق اهداف خدمت « مدیریت عملکرد ستاد و صف» مورد بهره برداری است.

ورود به سامانه 

 

​​​​​​​  بخشنامه ها و آیین نامه ها

بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با فعالیت های گروه را می توانید از اینجا مطالعه کنید.

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۰