رئیس گروه ارزیابی سیاست‌های راهبردی ستاد وزارت

با توجه به نوسازی و به‌روزرسانی سایت در اردیبهشت‌ماه سال 1400 در صورت داشتن درخواست یا سوال مرتبط با رئیس گروه ارزیابی سیاست‌های راهبردی ستاد وزارت اینجا کلیک کنید.