نظارت و ارزیابی مراکز فناوری

با توجه به نوسازی و به‌روزرسانی سایت در اردیبهشت‌ماه سال 1400 در صورت داشتن درخواست یا سوال مرتبط با کارشناسان گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهشی و فناوری اینجا، اینجا و اینجا کلیک کنید.