معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۱۲۸۹

درباره معاونت

این معاونت مسؤولیت راهبری سه گروه « نظارت و ارزیابی مؤسسه­ های پژوهش و فنّاوری»، «ارزیابی سیاست­ های راهبردی ستادی» و « ارزیابی عملکرد» را بر عهده دارد.

 

 

 

 

 

 

 

حوزه فعالیت معاونت

گروه نظارت و ارزیابی مؤسسه­ های پژوهش و فنّاوری مسؤولیت نظارت و ارزیابی مؤسسه­ های پژوهش و فنّاوری وابسته به وزارت علوم، دانشگاه­ ها و مراکز آموزش عالی، دستگاه­ های اجرایی و خصوصی را بر عهده دارد. (ورود به صفحه گروه)

 

گروه ارزیابی سیاست های راهبردی ستادی به بررسی و تحلیل میزان هم­سویی و مطابقت سیاست­های حوزه های مختلف ستاد با مأموریت­های مصّرح در اسناد فرادستی و قانون اهداف و وظایف وزارت و بررسی راهبردهای عملیاتی برای تحقق سیاست­ها می پردازد.(ورود به صفحه گروه

 

گروه مدیریت عملکرد، پیاده سازی نظام ارزیابی کلان عملکرد، سنجش عملکرد، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های عملکرد، بازنگری گزارش داده‌های عملکرد، بهبود کیفیت و ارتقای شاخص های کیفی عملکردی آموزش عالی را بر عهده دارد.  (ورود به صفحه گروه)

 

همچنین فعالیت­های مربوط به سنجش شایستگی و ارزیابی عملکرد رؤسای نهادهای علمی در این معاونت انجام می شود.

 

 

 

شرح وظایف معاونت

  • تدوین برنامه سالیانۀ گروه­های «نظارت و ارزیابی مؤسسه ­های پژوهش و فنّاوری»، «ارزیابی سیاست­­های راهبردی ستادی» و « ارزیابی عملکرد»
  • نظارت بر فعالیت­های گروه­ها و بررسی میزان پیشرفت روندها، ارائه بازخورد و راهکار برای اصلاح و بهبود
  • مطالعه، تدوین، بازنگری آیین­ نامه ها و دستورالعمل­ های مرتبط
  • برگزاری کارگروه های آموزشی تخصصی در حوزه های مرتبط برای مخاطبان درونی و بیرونی مرکز
  • ارائه نتایج گزارش­های ارزیابی در مؤسسه ­ها وکارگروه­ های مرتبط
آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۴۰۰