رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش‌‌های عالی آزاد

با توجه به نوسازی و به‌روزرسانی سایت در اردیبهشت‌ماه سال 1400 در صورت داشتن درخواست یا سوال مرتبط با رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش‌‌های عالی آزاد اینجا  کلیک کنید.