گروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های آموزش‌های عالی آزاد

تعداد بازدید:۱۰۶۱

  دربارۀ گروه

هدف این گروه، نظارت و ارزیابی مؤسسه های  آموزش عالی آزاد است.

نظارت بر مؤسسه های آموزش عالی آزاد مبتنی بر آیین نامه های تاسیس و مقررات مرتبط  بر فعالیت های مؤسسه ها آموزش عالی آزاد است.

ارزیابی این مؤسسه ها بر اساس گزارش های نظارتی و بانک های اطلاعاتی توسط کارشناسان و خبرگان انجام می گیرد

 

  شرح وظایف گروه

 •  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزۀ مؤسسات آموزش عالی غیردولتی
 • نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی آزاد از طرق زیر و انعکاس به  مراجع مربوط
  • دریافت، بررسی  و تحلیل گزارش های هیئت ‏های  نظارت استانی از مؤسسات آموزش عالی آزاد
  • بررسی گزارش های هیئت های نظارت  استانی و بازدید های  دوره ای و موردی مرکز و هیئت های استانی
  •  بازدید از مؤسسات آموزش عالی آزاد مطابق راهبرد های مرکز و یا حسب مورد
 • مطالعه و تحلیل سیاست های ابلاغ شده وزارت در حوزه آموزش عالی آزاد
 • مشارکت در تهیه، تنظیم و بازنگری آیین نامه‏ ها، شیوه‏ نامه ‏ها و راهنمای عمل درحوزه مؤسسه های آموزش عالی آزاد
 • مستند سازی تجربیات و اطلاع رسانی در وبگاه مرکز و وزارت در راستای مسئولیت اجتماعی مرکز و شفافیت اطلاعات
 • مشارکت در ارزیابی بر عملکرد هیئت های استانی در خصوص مؤسسه ها آموزش عالی آزاد

 

  اعضای گروه

اطلاعات اعضای گروه را از اینجا مطالعه نمایید.

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۰