معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش‌عالی غیردولتی

تعداد بازدید:۳۲۴۷

درباره معاونت

این معاونت وظیفۀ نظارت و ارزیابی حوزۀ غیردولتی آموزش عالی را بر عهده دارد که شامل مؤسسه های زیر است:

الف. دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی

ب. دانشگاه آزاد اسلامی

ج. دانشگاه جامع علمی - کاربردی  

د. مؤسسه های آموزش عالی آزاد

 

 

حوزه فعالیت معاونت

گروه نظارت و ارزیابی مؤسسه های  آموزش عالی غیردولتی شامل

 • غیرانتفاعی 
 • دانشگاه جامع علمی - کاربردی  
 • دانشگاه آزاد اسلامی

ذیل این معاونت به نظارت و ارزیابی مؤسسه ها براساس گزارش های نظارتی  و بانک های اطلاعاتی می پردازد. (ورود به صفحه گروه)

گروه نظارت و ارزیابی مؤسسه های آموزش عالی آزاد ذیل این معاونت به نظارت بر مؤسسه های آموزش عالی آزاد براساس آیین نامه های تاسیس و مقررات مرتبط با فعالیت های مؤسسه ها آموزش عالی آزاد می پردازد. (ورود به صفحه گروه)

 

 

معاون مرکز

مجتبی شرانجانی

021-82233531 

کارنامک علمی و اجرایی

 

 

 

 

شرح وظایف معاونت

 1. مشارکت در طراحی و تدوین سیاست‌ها، برنامه‌های راهبردی، عملیاتی و امور اجرایی نظام نظارت و ارزیابی به منظور ارتقا و بهبود کیفیت نظام آموزش عالی، پژوهش و فنّاوری  بر اساس اسناد بالادستی.
 2. مطالعه، تدوین و بازنگری در الگوی نظارت و ارزیابی (شامل اصول، معیارها، شاخص ها و استانداردها) در حوزۀ آموزش عالی غیردولتی اعم از اجرایی، آموزشی، پژوهشی، فنّاوری ، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و امور بین الملل.
 3. نظارت مستمر بر فعالیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی کشور در امور اجرایی، آموزشی، پژوهشی، فنّاوری ، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و امور بین الملل و انجام ارزیابی عملکرد آن ها و ارائۀ گزارش‌های تخصصی.
 4. توانمند سازی و آموزش کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی با هدف تحقق «خودارزیابی» و «خودنظارتی» به منظور بهبود انجام فرایند نظارت و ارزیابی.
 5. همکاری در برنامه‌ریزی و هماهنگی هیئت‌های نظارت و ارزیابی استانی در جهت انجام فرآیند نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی.
 6. طراحی ، تدوین و اجرای برنامه‌های نظارت و ارزیابی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و ارائۀ گزارش‌های لازم به وزیر و مراجع ذی‌صلاح.
 7. همکاری در انجام ارزیابی عملکرد هیئت‌های نظارت و ارزیابی استانی و ارائه گزارش‌های لازم با هدف ارتقا و افزایش کیفیت عملکرد آنها.
 8. طراحی و نهادینه سازی نظام اعتبارسنجی، اعتباربخشی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی غیر دولتی.
 9. بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، اتحادیه‌ها و انجمن‌های علمی و صنفی مرتبط با آموزش عالی غیردولتی به منظور ایجاد زمینۀ مشارکت و اشتراک مساعی ذی‌نفعان برای تقویت نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت.
 10. همکاری درطراحی، استقرار و اجرای الگوی مناسب سنجش شایستگی و عملکرد مدیریتی رؤسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی.
 11. همکاری درطراحی  و اجرای نظام گونه بندی، رده بندی و رتبه بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی.
 12. کمک به بررسی و تأیید نهایی عضویت افراد به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی.
 13. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
     

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۴۰۰