رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش‌عالی دولتی

با توجه به نوسازی و به‌روزرسانی سایت در اردیبهشت‌ماه سال 1400 در صورت داشتن درخواست یا سوال مرتبط با رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌عالی دولتی اینجا کلیک کنید.