معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش‌عالی دولتی

تعداد بازدید:۲۹۰۲

درباره معاونت

معاونت نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، یکی از سه معاونت مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه فعالیت معاونت

گروه نظارت و ارزیابی موسسه های آموزش عالی دولتی که مسئولیت نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به سایر دستگاه های اجرایی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه فرهنگیان دارد، ذیل این معاونت فعالیت می کند. (ورود به صفحه گروه)

 

گروه تامین هیئت علمی که جایابی و تعیین محل خدمت و احتساب سنوات مورد قبول راتبه بگیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امور مربوط به قانون نحوة تامین هیئت علمی (طرح سربازی)، تعیین سهمیه استخدامی اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از طریق فراخوان های مرکز جذب و توزیع ردیف های استخدامی اعضای هیئت علمی نواستخدام بر عهده دارد نیز ذیل این معاونت فعالیت می کند.(ورود به صفحه گروه)

 

بخش مربوط به فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات مرکز از جمله سامانة آموزش عالی (ساعا) و وبگاه مرکز نیز در ذیل معاونت نظارت و ارزیابی موسسه های دولتی فعالیت می کند. ( ورود به صفحه)

دکتر رحیم صفری فارفار

معاون مرکز

021-82233940 

کارنامک علمی و اجرایی

 

 

شرح وظایف معاونت

  • تدوین برنامه سالیانه گروه شامل: (هیئت های ناتک استانی، زیرنظام های آموزشی دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه ای)، سامانه آموزش عالی و گروه تأمین هیئت علمی
  • پیگیری پیشرفت فعالیت های گروه به طور هفتگی و ارائه گزارش به مرکز
  • آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد حوزه
  • مطالعه، بررسی و بازنگری قوانین و مقررات مرتبط
  • طراحی، تدوین و اجرای برنامه های ارزیابی راهبردی در زیرنظام های آموزشی، برگزاری کارگروه های تخصصی، آموزش و فرهنگ سازی و تدوین الگوهای نظارت و ارزیابی زیر نظام های آموزشی
  • تشکیل و اداره جلسات حوزه مدیریتی با همکاران به منظور انتقال مستمر تجربیات، دانش و اطلاعات مرتبط

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۰