معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش‌عالی دولتی

درباره معاونت

 

معاون مرکز

دکتر رحیم صفری فارفار

شمارۀ تماس : 82233940 ( 021 )

 

حوزه فعالیت معاونت