امور دانش‌آموختگان بورسیه

تعداد بازدید:۱۵۵۳

مقدمه

  • با آغاز فرایند جایابی، مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی نسبت به معرفی فرد به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی مجری رشته اعم از دولتی و غیردولتی رشته اقدام می‌نماید. پس از دریافت اعلام نیاز از یک یا چند دانشگاه یا مؤسسه، مراتب در کمیته جایابی مطرح شده و این امر موجب صدور ابلاغ بورس خواهد شد.
  • درصورت عدم موفقیت در جایابی به سبب عدم نیاز از سوی تمامی دانشگاه‌های مجری (و مؤسسات مرتبط) پرونده برای بررسی یا لغو تعهد به کمیته ارسال می‌شود.
  • بر اساس بخشنامه شماره ۱۵۶۰/۱۱ مورخ ۱۹/‏۰۳/‏۷۹‬ انتقال تعهدات خدمتی دانش آموختگان بورسیه‌های داخل و خارج از کشور و دانش آموختگان ارز بگیر به وزارت تنها با موافقت وزیر علوم، تحقیقات وفناوری امکان پذیر است. در صورت عدم نیاز و دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشور به متعهدین خدمت به وزارت، و بر اساس تشخیص دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی، انتقال تعهدات خدمتی آنها به سایر دستگاه‌ها، پس از تأیید کمیته لغو و انتقال تعهدات و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بلامانع می‌باشد.

نحوه ارائه خدمت

در حال حاضر، این خدمت ازطریق سامانه آموزش عالی (ساعا-HES) به دانشگاه ها و دانش آموختگان بورسیه ارائه می شود و شامل فرایندهای زیر است:

  • صدور معرفی نامه جایابی دانش آموختگان بورسیه
  • اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان بورسیه
  • اعلام مراجعه / عدم مراجعه دانش آموختگان بورسیه

 

نمودار ارتباط فرایندی جایابی دانش آموختگان بورسیه

 

نمودار ارتباط فرایندی خدمت جایابی دانش آموختگان بورسیه

اطلاعات بیشتر 

شناسنامه خدمت جایابی دانش آموختگان بورسیه را از اینجا مطالعه کنید.

برای اطلاع از جزئیات مربوط به نحوه خدمت رسانی به دانش آموختگان بورسیه  به این صفحه مراجعه کنید.

پرسش ها و پاسخ ها در حوزه بورس و جایابی را از این بخش مطالعه کنید. 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۰