امور دانش‌آموختگان بورس

با توجه به نوسازی و به‌روزرسانی سایت در اردیبهشت‌ماه سال 1400 در صورت داشتن درخواست یا سوال مرتبط با هر یک از کارشناسان امور دانش‌آموختگان بورس روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

ـ کارشناس بورس و جایابی گروه علوم پایه

ـ کارشناس بورس و جایابی گروه فنی و مهندسی

ـ کارشناس بورس و جایابی گروه کشاورزی و دام‌پزشکی

ـ کارشناس بورس و جایابی گروه علوم انسانی و هنر