رئیس دفتر حوزه ریاستِ مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۲۵۳۹

رئیس دفتر مرکز

مهدی یزدانی

021-82233921 

کارنامک علمی و اجرایی

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۴۰۰