ارتباط با همکاران مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

ـ حوزه ریاست مرکز 

غلامعلی منتظر (رئیس مرکز) 
شماره تماس : 82233922 (021) ـ ـ ـ  اطلاعات بیشتر 

مهدی یزدانی (رئیس دفتر) 
شماره تماس : 82233921 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

مرتضی غلامی (متصدی امور دفتری)
شماره تماس : 82233387 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

 

ـ معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌عالی دولتی  

 رحیم صفری (عضو هیئت علمی مرکز نظارت ـ معاون نظارت و ارزیابی موسسه‌های آموزش‌عالی دولتی
شماره تماس : 82233940 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

ـ گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌عالی دولتی  

محمدرضا فراتی (رئیس گروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های آموزش‌عالی دولتی) 
شماره تماس : 82233950 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

ذکیا عباسی (کارشناس نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های دولتی ـ دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های دولتی) 
شماره تماس : 82234059 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

محمد هادی ورهرام (عضو هیئت علمی مرکز نظارت ـ دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور)
شماره تماس : 82233958 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

 (کارشناس نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه‌ای) 
شماره تماس : () ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

منیره نورمحمدیان (کارشناس دبیرخانه هیئت‌های نظارت استانی و کارشناس نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان)
شماره تماس : 82234067 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

ـ گروه تامین هیئت علمی

سیما ضرغامی (عضو هیئت علمی مرکز نظارت ـ  کارشناس بورس و جایابی گروه علوم پایه) 
شماره تماس : 82233936 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

زهرا زارعی (کارشناس بورس و جایابی گروه فنی و مهندسی
شماره تماس : 82233164 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

زهره قنادزاده (کارشناس بورس و جایابی گروه کشاورزی و دام‌پزشکی
شماره تماس : 82233954 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

مهدی خواجه شرف‌آبادی (کارشناس بورس و جایابی گروه علوم انسانی و هنر
شماره تماس : 82233949 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

حسن مصلحت‌بین (کارشناس ردیف‌های استخدامی و امور پایان خدمت) 
شماره تماس : 82233945 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

ـ فناوری اطلاعات مرکز

زهرا ربیع‌نیا (کارشناس فناوری اطلاعات مرکز و تحلیلگر سیستم ها و فرایندها) 
شماره تماس : 82233925 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

بتول عطارزاده (متصدی امور تایید احکام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی
شماره تماس : 82233928 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

 

ـ معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌عالی غیردولتی  

مجتبی شرنجانی (معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی
شماره تماس : 82233942 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

ـ گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌عالی غیردولتی

محمد کریمی (رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی
شماره تماس : 82233952 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

قادر دلاورنژاد (دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی) 
شماره تماس : 82234355 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

عباس محمدتقی صراف (کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی استان‌های ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان،کهگیلویه و بویراحمد،قم و هرمزگان) 
شماره تماس : 82233139 ( 021 ) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

محمد مهدی قره‌باغی (کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی استان‌های مازندران و خراسان رضوی  ـ دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیردولتی ـ غیرانتفاعی) 
شماره تماس : 82233951 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

محمد جواد غلامی (کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی استان‌های آذربایجان ‌شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و قزوین) 
شماره تماس : 82233948 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر 

زهرا صوفی (کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی استان‌های اصفهان، گیلان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، فارس و تهران) 
شماره تماس : 82233941 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

فاطمه شیخی (کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی استان‌های سمنان، زنجان، لرستان، کرمان، خراسان شمالی،خراسان جنوبی و خوزستان) 
شماره تماس : 82233957 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

سمیرا میرزاپور (کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی استان‌های البرز، کردستان،گلستان، مرکزی، همدان و یزد  ـ کارشناس نظارت و ارزیابی موسسه‌های آموزش الکترونیکی) 
شماره تماس : 82233919 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

ـ گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌‌های عالی آزاد

بهجت‌السادات صبح‌گل (رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی آزاد) 
شماره تماس : 82233934 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

مریم اسدی راد (کارشناس  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی آزاد) 
شماره تماس : 82233871 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

 

ـ معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهش و فناوری

 

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهش و فناوری

مریم عبدلی (کارشناس گروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های پژوهش و فناوری
شماره تماس : 82233122 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

نرجس حسینی (کارشناس گروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های پژوهش و فناوری) 
شماره تماس : 82233731 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

فاطمه غلامحسین سمنانی (کارشناس گروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های پژوهش و فناوری
شماره تماس : 82233079 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

گروه مدیریت عملکرد

مریم رحمانیان‌فر(رئیس گروه مدیریت عملکرد)
شماره تماس : 82233959 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

الهام حداد (کارشناس گروه مدیریت عملکرد
شماره تماس : 82233947 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

گروه ارزیابی سیاست‌های راهبردی ستاد وزارت 

معصومه داستانی (رئیس گروه ارزیابی سیاست‌های راهبردی ستاد وزارت)
شماره تماس : 82233467 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر

میز خدمت و دبیرخانۀ مرکز

مژگان پژوهش (کارشناس نظارت و ارزیابی)
شماره تماس : 82233946 (021) ـ ـ ـ اطلاعات بیشتر