شرح وظایف مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۲۶۱۹

 1. طراحی و تدوین سیاست ها، برنامه های راهبردی، عملیاتی و امور اجرایی نظام نظارت و ارزیابی به منظور ارتقا و بهبود کیفیت نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری بر اساس اسناد بالادستی (شامل سیاست های کلی نظام علم و فناوری، سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت عتف).
 2. مطالعه، تدوین و بازنگری در الگوی نظارت و ارزیابی (شامل اصول، معیارها، شاخص ها و استانداردها) در زیرنظام های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اعم از اجرایی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و امور بین الملل.
 3. نظارت مستمر بر فعالیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و آزاد در امور اجرایی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و امور بین الملل و انجام ارزیابی عملکرد آن ها و ارائه گزارش‌های تخصصی به مقام عالی وزارت.
 4. توانمند سازی و آموزش کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی ، غیر دولتی، آزاد با هدف تحقق "خود ارزیابی" و "خودنظارتی" به منظور بهبود انجام فرآیند نظارت و ارزیابی.
 5. برنامه‌ریزی و هماهنگی هیات‌های نظارت و ارزیابی استانی در جهت انجام فرآیند نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری دولتی، غیردولتی و آزاد.
 6. طراحی ، تدوین و اجرای برنامه های نظارت و ارزیابی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیر دولتی و آزاد و ارائه گزارش های لازم به وزیر و مراجع ذی صلاح.
 7. انجام ارزیابی عملکرد هیات های نظارت و ارزیابی استانی و ارائه گزارش های لازم با هدف ارتقا و افزایش کیفیت عملکرد آن ها.
 8. اجرای مدیریت عملکرد در واحدهای تابعه(ستادی) و وابسته به وزارتخانه و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،پژوهشی و فناوری(شامل بررسی، مطالعه و تدوین شاخص ها و معیارهای اختصاصی، اجرای ارزیابی، تحلیل نتایج، ارائه پیشنهادها و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها) و ارائه گزارش های لازم به وزیر و مراجع ذی صلاح.
 9. طراحی و نهادینه سازی نظام اعتبارسنجی، اعتباربخشی و تضمین کیفیت نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور.
 10. بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، اتحادیه ها و انجمن های علمی و صنفی مرتبط با آموزش عالی به منظور ایجاد زمینه مشارکت و اشتراک مساعی ذی نفعان برای تقویت نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت.
 11. نظارت و ارزیابی ستاد وزارت عتف در حوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا و ارائه گزارش های لازم به وزیر.
 12. طراحی، استقرار و اجرای الگوی مناسب سنجش شایستگی و عملکرد مدیریتی روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور.
 13. طراحی  و اجرای نظام گونه بندی، رده بندی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اعم از دولتی، غیر دولتی و آزاد.
 14. نیازسنجی و تامین اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور و تخصیص سهمیه های مربوط به آن ها.
 15. بررسی و تایید نهایی عضویت افراد به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور.
 16. جابجایی محل انجام تعهدات بورس دانش آموختگان بورسیه متعهد خدمت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 17. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰