شرح وظایف مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

 1. طراحی و تدوین سیاست‌ها، برنامه‌های راهبردی، عملیاتی و امور اجرایی نظام نظارت و ارزیابی به‌منظور ارتقا و بهبود کیفیت نظام آموزش‌عالی، پژوهش و فناوری بر اساس اسناد بالادستی (شامل سیاست‌های کلی نظام علم و فناوری، سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت عتف).
 2. مطالعه، تدوین و بازنگری در الگوی نظارت و ارزیابی (شامل اصول، معیارها، شاخص‌ها و استانداردها) در زیرنظام‌های آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری اعم از اجرایی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و امور بین‌الملل.
 3. نظارت مستمر بر فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و آزاد در امور اجرایی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و امور بین‌الملل و انجام ارزیابی عملکرد آن‌ها و ارائۀ گزارش‌های تخصصی به مقام عالی وزارت.
 4. برنامه‌ریزی و هماهنگی هیئت‌های نظارت و ارزیابی استانی برای انجام فرایند نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فنّاوری دولتی، غیردولتی و آزاد.
 5. طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های نظارت و ارزیابی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیر دولتی و آزاد و ارائۀ گزارش‌های لازم به وزیر و مراجع ذی‌صلاح.
 6. طراحی و نهادینه‌سازی نظام اعتبارسنجی، اعتباربخشی و تضمین کیفیت نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور.
 7. بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌ها و انجمن‌های علمی و صنفی مرتبط با آموزش‌عالی به‌منظور ایجاد زمینه مشارکت و اشتراک مساعی ذی‌نفعان برای تقویت نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت.
 8. نظارت و ارزیابی ستاد وزارت عتف در حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا و ارائۀ گزارش‌های لازم به وزیر.
 9. طراحی، استقرار و اجرای الگوی مناسب سنجش شایستگی و عملکرد مدیریتی روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری کشور.
 10. طراحی  و اجرای نظام گونه‌بندی، رده‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری اعم از دولتی، غیر دولتی و آزاد.
 11. نیازسنجی و تأمین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری کشور و تخصیص سهمیه‌های مربوط به آن‌ها.