گروه تأمین هیئت علمی

تعداد بازدید:۱۹۳۲

 

 درباره گروه

گروه تامین هیئت علمی یکی از گروه های مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت است که امور مربوط به تامین هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را پیش می برد. امور مربوط به جایابی و تعیین محل خدمت و احتساب سنوات مورد قبول راتبه بگیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امور مربوط به قانون نحوة تامین هیئت علمی (طرح سربازی)، تعیین سهمیة استخدامی اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از طریق فراخوان های مرکز جذب و توزیع ردیف های استخدامی اعضای هیئت علمی نواستخدام از وظایف این گروه است.

 

  شرح وظایف گروه

 • جایابی و تعیین محل خدمت راتبه بگیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انجام امور مربوط به قانون نحوة تامین هیئت علمی (طرح سربازی) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
 • تعیین سهمیه استخدامی اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
 • توزیع ردیف های استخدامی اعضای هیئت علمی نواستخدام در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

  معرفی اعضای گروه

اطلاعات اعضای گروه از اینجا قابل مشاهده است.

 

  سامانه مورد بهره برداری گروه

سامانه آموزش عالی (ساعا – HES)

ورود به سامانه

         

فعالیت ها و فرایندهای اجرایی برای گروه روی این سامانه عبارتند از:

 • فرایند جایابی و انتقال تعهد دانش آموختگان بورسیه
 • فرایند اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان بورسیه
 • فرایند اعلام مراجعه یا عدم مراجعه دانش آموختگان بورسیه
 • صفحه اختصاصی برای مشاهده وضعیت جایابی دانش آموختگان بورسیه
 • فرایند تخصیص ردیف استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
 • فرایند صدور مجوز طرح خدمت سربازی
 • فرایند اعلام اتمام ضرورت طرح سربازی
 • فرایند اعلام اتمام طرح سربازی
 • ارسال گزارشات 6 ماهه
 • فرایند اعلام قبولی متقاضی در دوره دکتری
 • فرایند ترفیعات اعضای هیئت علمی ستاد

 

 

 

 

 

 

 ​​​​​​​ بخشنامه ها و آیین نامه ها

بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با فعالیت های گروه را می توانید از اینجا مطالعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۰