شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۸

تعداد بازدید:۱۴۳۶

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بررسی ارزیابی عملکرد عملکرد سال 1398 مرکز ناتک گروه مدیریت عملکرد شاخص های اختصاصی