شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۸

تعداد بازدید:۱۸۶۲

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بررسی ارزیابی عملکرد عملکرد سال 1398 مرکز ناتک گروه مدیریت عملکرد شاخص های اختصاصی

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۹۸