تماس با ما

تعداد بازدید:۳۳۶۵

http://icons.iconarchive.com/icons/graphicloads/100-flat/64/location-icon.png  آدرس : تهران - شهرک قدس - میدان صنعت - خیابان خوردین - خیابان هرمزان - نبش خیابان پیروزان جنوبی - ساختمان وزارت - طبقه پنجم

http://icons.iconarchive.com/icons/graphicloads/100-flat/64/phone-call-icon.png  تلفن:  82233921

 http://icons.iconarchive.com/icons/custom-icon-design/pretty-office-12/64/fax-icon.png   دورنگار:  88575642    -   کد پستی:  64891-14666  -  صندوق پستی: 1513-14665   

  ساعات کاری:  8  الی 16 روزهای شنبه تا چهارشنبه

  • جهت تماس با کارشناسان مرکز نظارت، به بخش چارت سازمانی مراجعه فرمایید   

              http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png   ورود به چارت سازمانی

  • فهرست خدمات مرکز نظارت:

             http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png   ورود به صفحه خدمات مرکز نظارت